Utförare inom förskola och skola

Här hittar du som är eller vill bli utförare inom förskola och skola nyttig information.

Klicka på "E-tjänst för utförare av barnomsorg/skola" för att ansöka om behörighet. Du kan även avanmäla befintlig behörighet.

Här registrerar du även ny enhet, och nya placeringar av barn/elever.

 

Fr om Juni 2018 kommer Upplands Väsy kommun publicera ersättningsunderlagen i en ny E-tjänst "Visa ersättning" för utförare. Tjänsten nås med hjälp av BankID för personer med behörighet till denna tjänst. Behörigheten beställs via E-tjänst (se ovan). Brevet om Visa ersättningar som mejlades till utförarna 2018-05-25.

Lathund för "Visa ersättningar". 

Underlaget finns tillgängligt efter den 15:e varje månad. Kommande utbetalning är endast preliminärberäknad.

Kontrollera listorna och återkom om något inte stämmer senast den sista i månaden. Vi backar 1 månad med korrigeringar från det att vi får information från er.  

Grundbeloppet beräknas och utbetalas månadsvis för innevarande månad och utifrån antalet inskrivna barn den 15:e i månaden.

För utförare i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent av omsorgsmaterial, administration och lokalkostnadsersättning.

Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för omsorg, material med mera.

Ett barn räknas som tre år från och med 1 augusti det år barnet fyller tre år.

Utbetalningarna av ersättningen sker omkring den 18:e varje månad.

Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för undervisning, material med mera.

I grundbeloppet ingår ersättning för barn i behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp kan utgå enligt särskild rutin efter ansökan. För leverantör i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent. Ersättning för svenska som andraspråk ingår i grundbeloppet till årskurs 1–9.

Ersättningsnivåer 2019

Utbildningsnämnden fastställer bidragen till förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg, grundsärskola och nyanlända utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget.

Allmän förskola

Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september–31 maj.

Barn 1 - 5 år

I grundbeloppet ingår ersättning för barn i behov av särskilt stöd.          

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

 

 

 

Förskola 1-2 år, heltid

 

 

Omsorg material mm.

109 025 kr

109 025 kr

Lokalkostnadsersättning

17 809 kr

17 809 kr

Administration

3 805 kr

3 805 kr

Momskompensation

7 838 kr

 

Summa138 477 kr130 639 kr

 

 

 

Förskola 1-2 år, deltid

 

 

Omsorg material mm.

76 071 kr

76 071 kr

Lokalkostnadsersättning

13 357 kr

13 357 kr

Administration

2 683 kr

2 683 kr

Momskompensation

5 527 kr

 

Summa97 636 kr92 109 kr

 

 

 

Förskola 3-5 år, heltid

 

 

Omsorg material mm

85 321 kr

85 321kr

Lokalkostnadsersättning

17 809 kr

17 809 kr

Administration

3 094 kr

3 094 kr

Momskompensation

6 373 kr

 

Summa112 596 kr106 224 kr

 

 

 

Förskola 3-5 år, deltid

 

 

Omsorg material mm

62 594 kr

62 594 kr

Lokalkostnadsersättning

13 357 kr

13 357 kr

Administration

2 279 kr

2 279 kr

Momskompensation

4 694 kr

 

Summa82 923 kr78 229 kr

            

Allmän förskola

Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september till och med 31 maj.

Barn 1 - 5 år

I grundbeloppet ingår ersättning för barn i behov av särskilt stöd.         

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

 

 

 

Pedagogisk omsorg 1-2 år, heltid

 

 

Omsorg material mm.

106 996 kr

106 996 kr

Lokalkostnadsersättning

5 628 kr

5 628 kr

Administration

3 379 kr

3 379 kr

Momskompensation

6 960 kr

 

Summa122 963 kr116 002 kr

 

 

 

Pedagogisk omsorg 1-2 år, deltid

 

 

Omsorg material mm.

77 230 kr

77 230 kr

Lokalkostnadsersättning

4 230 kr

4 230 kr

Administration

2 444 kr

2 444 kr

Momskompensation

5 034 kr

 

Summa88 937 kr83 903 kr

 

 

 

Pedagogisk omsorg 3-5 år, heltid

 

 

Omsorg material mm

87 336 kr

87 336 kr

Lokalkostnadsersättning

5 628 kr

5 628 kr

Administration

2 789 kr

2 789 kr

Momskompensation

5 745 kr

 

Summa101 498 kr95 753 kr

 

 

 

Pedagogisk omsorg 3-5 år, deltid

 

 

Omsorg material mm

64 952 kr

64 952 kr

Lokalkostnadsersättning

4 230 kr

4 230 kr

Administration

2 075 kr

2 075 kr

Momskompensation

4 275 kr

 

Summa75 533 kr71 257kr

            

Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.

 Förskoleklass - årskurs 9 - Upplands Väsby           

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi


 

 

Förskoleklass

 

 

Undervisning, material mm.

35 542 kr

35 542 kr

Lokalkostnadsersättning

17  736 kr

17  736 kr

Administration

1 598 kr

1 598 kr

Momskompensation

3 293 kr

 

Summa58 169 kr54 876 kr

 

 

 

Årskurs 1 - 5

 

 

Undervisning material mm.

56 662 kr

56  662 kr

Lokalkostnadserättning

17 736 kr

17 736 kr

Administration

2 232 kr

2 232 kr

Momskompensation

4 598 kr

 

Summa81 228 kr76 630 kr

 

 

 

Årskurs 6 - 9

 

 

Undervisning material mm.

66 715 kr

66 715 kr

Lokalkostnadsersättning

17 736 kr

17 736 kr

Administration

2 534 kr

2 534 kr

Momskompensation

5 219 kr

 

Summa92 202 kr86 984 kr

            

Fritidshemsersättningen beräknas och utbetalas för inskrivna barn i åldern förskoleklass till och med skolår 3 respektive skolår 4-6 månadsvis för antal inskrivna elever den 15:e i månaden.

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

 

 

 

F- årskurs 3

 

 

Undervisning, material mm.

27 085 kr

27 085 kr

Lokalkostnadsersättning

Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9

Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9

Administration

813 kr

813 kr

Momskompensation

1 674 kr

 

Summa29 571 kr27 898 kr

 

 

 

Årskurs 4-6

 

 

Undervisning material mm.

11 993 kr

11 993 kr

Lokalkostnadsersättning

Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9

Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9

Administration

360 kr

360 kr

Momskompensation

741 kr

 

Summa13 094 kr12 353 kr

            

Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.

Grundbelopp (kr/år)

Fristående

Kommunal

Grundsärskola behovsgrupp 1, skolår 1-5

207 475 kr

195 731 kr

Grundsärskola behovsgrupp 1, skolår 6-10

220 282 kr

207 813 kr

Grundsärskola behovsgrupp 2, skolår 1-5

263 826 kr

248 892 kr

Grundsärskola behovsgrupp 2, skolår 6-10

281 756 kr

265 808 kr

Grundsärskola behovsgrupp 3, skolår 1-5

369 868 kr

348 932 kr

Grundsärskola behovsgrupp 3, skolår 6-10

374 990 kr

353 764 kr

Grundsärskola behovsgrupp 4, skolår 1-5

512 794 kr

483 768 kr

Grundsärskola behovsgrupp 4, skolår 6-10

531 237 kr

501 167 kr

Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 1, skolår 1-6

84 136 kr

79 374 kr

Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 2, skolår 1-6

91 784 kr

86 589 kr

Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 3, skolår 1-6

108 038 kr

101 923 kr

Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 4, skolår 1-6

149 093 kr

140 654 kr

Ersättningsbelopp 2019, nyanländpeng inkl. studiehandledning och modersmål.      

 

Fristående regi


Kommunal regi

 

Nyanländpeng

 

 

 

 

ÅrskursÅr 1    År 2År 1År 2

Individuell nyanländersättning G1

 46 396 kr

                                                       

43 770 kr

                        

Individuell nyanländersättning

G2

92 793 kr

46 396 kr      

87 541 kr

43 770 kr

Individuell nyanländersättning

G3

139 190 kr

92 793 kr

131 311 kr

87 541 kr


Modersmålspeng

 

 

 

 

Elever skolår F-9

7 007 kr

 

6 610 kr

 

 

 

 

 

 

            


Text

Senast uppdaterad: 28 maj 2019
Näringsliv och arbete