Lotteritillstånd

Om du driver en ideell förening kan du ansöka om tillstånd för att sälja lotter i Upplands Väsby kommun. Du får ett beslut inom åtta arbetsdagar.

Registrera din förening för lotteri

Det är kommunen som registrerar din förening. När din förening är registrerad kan ni starta lotteri för högst tjugo prisbasbelopp under en period på tre år. Kommunen är ansvarig att se till att kontroller utförs.

Information om kommunala lotterier på Lotteriinspektionens webbplatslänk till annan webbplats

När ska jag söka tillstånd?

Om du driver en ideell förening kan du få tillstånd att sälja lotter. Föreningen ska vara öppen för alla och ha ett behov av inkomst från lotterier. Du behöver bara ansöka om tillstånd i de fall de totala insatserna i lotterierna överstiger tjugo prisbasbelopp.

Lotterier som inte kräver tillstånd

Din förening behöver inte ha tillstånd för ett lotteri som sker vid en tillställning där lotterna bara säljs inom ett visst område. Utöver detta krävs att:

  • Värdet av varje insats inte är högre än 1/6 000 av prisbasbeloppet.
  • Värdet av högsta vinsten inte är högre än 1/6 av prisbasbeloppet.
  • Det totala värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde. Detta gäller om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda enligt en uppgjord plan.

I Lotterilagen paragraf 15-20 finns mer information om:

  • Vem som kan få tillstånd.
  • Vilka förutsättningar som krävs för att få tillstånd.
  • Vilka lotterier som kräver registrering.
  • Vilka lotterier som inte kräver tillstånd.

Information om lotterilagen (1994:1000) på Sveriges riksdags webbplatslänk till annan webbplats

En avgift för handläggning av din registrering och ditt tillstånd tas ut enligt taxa. Timavgiften på 1 160 kr är fastställd och antagen av Kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: 20 september 2018