Alkohol

Om du vill servera alkohol kan du behöva ha ett tillstånd. Tillståndet kan vara för ett tillfälle eller stadigvarande. För att ansöka om tillstånd vänder du dig till kommunen.

Vad räknas som servering?

Med servering menas att dryck med alkohol säljs för att drickas på plats. För att servera alkohol krävs det att du har ett serveringstillstånd.

Olika typer av tillstånd

Ett serveringstillstånd kan vara stadigvarande eller avse ett visst tillfälle. Det kan även gälla allmänheten, föreningar, företag eller ett annat slutet sällskap.

Senast uppdaterad: 20 september 2018