Skyltning pågår

Just nu pågår ett intensivt arbete med att skylta upp Väsby Friluftsområde - Kairo, Sättra, Runby. Gula, fina, tydliga skyltar så att du lätt kan orientera dig i området! Här ser du ett litet smakprov. Eter sommaren kan du se dem på plats.

Bild

På inte mindre är tolv olika ställen kommer vi att sätta upp skyltar som visar områdeskartor med alla aktiviteter, spårinformation, vandringsleder, gång- och cykelvägar etc. På Kairobadet och Sättra naturbad kommer skyltar sättas upp som ger information om badplatsen, koordinater till platsen och trivselregler.

Vi anlägger också nya cykelställ och sätter upp fräscha papperskorgar.

Senast uppdaterad: 16 juli 2018