Samarbeten och projekt

Här hittar du information om samarbeten som vi ansvarar för eller är en del av.

Nu växlar kommunen upp arbetet med att få ut fler Väsbybor i sysselsättning. Väsby kommer att stärka upp redan befintliga insatser och skapa nya.