Kvalitetsutmärkelse och innovationspris

Kvalitetsutmärkelsen delades ut första gången 2012. Att delta i Upplands Väsbys kvalitetsutmärkelse är en möjlighet för alla verksamheter att utveckla verksamheten, oavsett på vilken nivå verksamheten befinner sig. I kvalitetsutmärkelsen kan du även söka ett innovationspris.

Tävlingen är ett sätt att inspirera och skapa dialog om kvalitetsarbetet. Genom att systematiskt beskriva hur man arbetar med att utveckla verksamheten utifrån ett antal olika frågeställningar tydliggörs möjliga förbättringsområden. Anvisningarna tar sin utgångspunkt i Upplands Väsbys kvalitetspolicy.

Under utvärdering

Under 2018 utvärderas arbetet med kvalitetsutmärkelsen och innovationspris. Nästa period för ansökningar är 2019. Mer information kommer.

Kontakt

Åsa Berglund, Kvalitetsstrateg
08- 590 975 49
Asa.berglund@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 13 september 2018