Kvalitetsutmärkelse och innovationspris

Kvalitetsutmärkelsen delades ut första gången 2012. Att delta i Upplands Väsbys kvalitetsutmärkelse är en möjlighet för alla verksamheter att utveckla verksamheten, oavsett på vilken nivå verksamheten befinner sig. I kvalitetsutmärkelsen kan du även söka ett innovationspris.

Tävlingen är ett sätt att inspirera och skapa dialog om kvalitetsarbetet. Genom att systematiskt beskriva hur man arbetar med att utveckla verksamheten utifrån ett antal olika frågeställningar tydliggörs möjliga förbättringsområden. Anvisningarna tar sin utgångspunkt i Upplands Väsbys kvalitetspolicy.

Kontakt

Åsa Berglund, Kvalitetsstrateg
08- 590 975 49
Asa.berglund@upplandsvasby.se

Anmäl dig till prisutdelningsceremonin

Prisutdelningen sker den 30 november i Scenrummet i Messingen. Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan.

Sista anmälningsdag: 2017-11-10

Program för kvalitetsutmärkelsen 2017

Program för kvalitetsutmärkelsen 2017