Möten och protokoll

Alla politiska församlingar i kommunen för protokoll över sina sammanträden. Protokollen redogör för vilka ärenden som tagits upp och vilka beslut som fattats. Vem som helst kan ta del av protokollen. 

Protokollen är öppna för alla

Det är en viktig demokratisk granskningsfunktion att vem som helst kan ta del av protokollen och granska ärenden och beslut. Oftast är det dock de som är berörda av ett visst beslut som gärna läser protokollet. Protokollen är också en viktig källa för journalister som vill bevaka vad som händer i kommunen och granska beslutsfattandet.

Var hittar jag tider för de olika sammanträderna?

Tider och veckodagar för de olika sammanträdena hittar du i kommunens sammanträdeskalender för 2017.

Sammanträdeskalender 2017

För att se datum för 2018 eller hitta handlingar från tidigare sammanträden, klicka på aktuell mapp nedan och välj sedan vilket år du vill visa.

Oväntat fel

Ett oväntat fel har uppstått, Var god uppdatera sidan eller använd denna [länk].

Kommun och politik