Valresultat, mandatfördelning

Det är du som är skriven i Väsby som röstar fram vilka partier som ska vara representerade i kommunfullmäktige. Partier som röstas in i fullmäktige har rätt till ett årligt partistöd.

I Upplands Väsby kommun finns följande politiska partier representerade i kommunfullmäktige:

Partier i kommunfullmäktige Upplands Väsby

Partier (listade i bokstavsordning)

Centerpartietlänk till annan webbplats

Liberalernalänk till annan webbplats

Kristdemokraternalänk till annan webbplats

Miljöpartietlänk till annan webbplats

Moderaternalänk till annan webbplats

Socialdemokraternalänk till annan webbplats

Sverigedemokraternalänk till annan webbplats

Vänsterpartietlänk till annan webbplats

Väsbys Bästalänk till annan webbplats

 

Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige i Upplands Väsby får ett så kallat partistöd från kommunen.

Hur mycket får varje parti i partistöd?

Hur mycket pengar partiet får beror på hur många mandat partiet har i kommunfullmäktige. Stödet betalas ut i januari varje år. För att få pengarna måste partiet först redovisa hur de använt tidigare års partistöd. För detta finns en särskild blankett.

Partier kan nekas stöd

Kommunallagen reglerar hur partistödet får användas. Fullmäktige får – under vissa förutsättningar – besluta att stöd inte ska betalas ut.

Kommun och politik