Valresultat, mandatfördelning

Det är du som är skriven i Väsby som röstar fram vilka partier som ska vara representerade i kommunfullmäktige.
Just nu har S, V, MP och VB tillsammans majoritet. Partier som röstas in i fullmäktige har rätt till ett årligt partistöd.

I Upplands Väsbys kommunfullmäktige finns 51 mandat. Utifrån hur du och andra som bor i kommunen röstar i kommunvalet fördelas dessa mellan de olika partierna. Det senaste valet hölls 2014.

Partier invalda i kommunfullmäktige 2014

Partier (listade i bokstavsordning)

Antal mandat

Centerpartietlänk till annan webbplats

2

Liberalernalänk till annan webbplats

4

Kristdemokraternalänk till annan webbplats

2

Miljöpartietlänk till annan webbplats

5

Moderaternalänk till annan webbplats

13

Socialdemokraternalänk till annan webbplats

16

Sverigedemokraternalänk till annan webbplats

3

Vänsterpartietlänk till annan webbplats

4

Väsbys Bästalänk till annan webbplats

 

2

 

Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige i Upplands Väsby får ett så kallat partistöd från kommunen.

Hur mycket får varje parti i partistöd?

Hur mycket pengar partiet får beror på hur många mandat partiet har i kommunfullmäktige. Stödet betalas ut i januari varje år. För att få pengarna måste partiet först redovisa hur de använt tidigare års partistöd. För detta finns en särskild blankett.

Partier kan nekas stöd

Kommunallagen reglerar hur partistödet får användas. Fullmäktige får – under vissa förutsättningar – besluta att stöd inte ska betalas ut.

Senast uppdaterad: 21 augusti 2018
Kommun och politik