Förtroendevalda i Upplands Väsby kommun

Förtroendevalda i Upplands Väsby kommun

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Här finns information om förtroendevalda med aktiva uppdrag, vilka specifika uppdrag de har samt hur du kan kontakta dem.

Nämnder och utskott

Styrgrupper och råd

Bolag

Övrigt

Partier

Senast uppdaterad: 21 september 2020