Medborgarundersökning

Statistiska centralbyrån genomför varje år medborgarundersökningar som Sveriges kommuner har möjlighet att delta i. Medborgarundersökningen riktar sig till ett slumpmässigt urval av kommuninvånare.

De som svarar på undersökningen får tycka till om  kommunen utifrån 26 frågeställningar. Resultaten summeras inom tre övergripande områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Om du som privatperson blivit utvald att tycka till om din kommun, via ett hemskickat brev, kan du hitta mer information och besvara enkäten på Statistiska centralbyråns webbplats.

Medborgarundersökningen hos Statistiska centralbyrånlänk till annan webbplats

Nöjd inflytande index

Medborgarnas inflytande i sin kommun.

Nöjd medborgar index

Kommunens verksamheter.

Nöjd region index

Kommunen som en plats att bo och leva på.