Medborgarundersökningen

Statistiska centralbyrån genomför varje vår och höst medborgarundersökningen, som alla Sveriges kommuner har möjlighet att delta i. Medborgarundersökningen riktar sig till ett slumpmässigt urval av kommuninvånare.

De som svarar på undersökningen får tycka till om kommunen utifrån 26 frågeställningar och resultaten summeras sedan till tre övergripande områden.

Nöjd inflytande index

Medborgarnas inflytande i sin kommun.

Nöjd medborgar index

Kommunens verksamheter.

Nöjd region index

Kommunen som en plats att bo och leva på.