Viktiga kontakter

Här hittar du information om vart du ska vända dig för att få hjälp, stöd och information om coronaviruset.

Här hittar du information om hur du kan få hjälp av Frivilliga Resursgruppen (FRG) och hur du kan hjälpa människor som är i riskgruppen.

Här kan du på vardagar mellan 13–15 chatta med socialtjänsten inom områdena beroende, barn som far illa och våld i nära relationer.

Här hittar du information om vilka myndigheter du ska vända dig för att få information om coronaviruset.

Här hittar du information och kontaktvägar för dig som behöver hjälp och stöd.