Frågor och svar om kommunens verksamheter

Här hittar du information om riktlinjer för kommunens verksamheter.

Förskolor och grundskolor

Vilka regler gäller för barnomsorgen under coronapandemin?

Alla aktuella regler finns samlade på sidorna om barnomsorg.

Aktuella regler och avgifter för barnomsorgen.

Uppdaterad 21 april

Hur anpassar skolorna undervisningen inför höstterminen 2020?


Under höstterminen fortsätter grundskolorna sin undervisning och precis som under våren sker undervisningen på plats på skolan. Skolorna fortsätter att arbeta för att minska risken smittspridning, med utgångspunkt från Folkhälsomyndigheteten och andra myndigheters rekommendationer, riktlinjer och nya regler.

För detaljerad information om varje skolas upplägg, vänligen kontakta respektive skola.

Sammanställning över grundskolorna i Väsby med kontaktuppgifter.

Uppdaterad 14 september

När ska jag hålla mitt barn hemma?

Om ditt barn har förkylningssymtom ska du hålla ditt barn hemma tills ditt barn är friskt.

Barnet ska stanna hemma så länge det har symtom på feber, snuva, halsont eller hosta.

När barnet är symtomfritt ska barnet stanna hemma i ytterligare två dygn.

Uppdaterad 14 april

När bör jag testa mitt barn för covid-19?

Barn i förskoleålder rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning.
Vid en lokal eller regional ökning av covid-19 fall kan det även bli akuellt med testning av förskolebarn. OM smittskyddsläkaren i regionen rekommenderar det.

Barn i skolåldern som blir sjuka och har symtom bör testas för att förhindra smittspridning.

Uppdaterad 11 september

När kan mitt barn återgå till skolan?


För barn med ett negativt covid-19 test
När barnet är fullt friskt efter förkylningssymton, kan barnet gå till skolan igen.

För barn med ett positivt covid-19 test
Ditt barn ska vara hemma i minst sju dagar sedan symtomen startat. När barnet är feberfritt och känner sig pigg och frisk, ska barnet vara hemma ytterligare två dygn.

Om inget prov lämnats
Ditt barn ska stanna hemma så länge barnet har symtom och är dålig. När ditt barn är friskt och piggt, kan barnet återgå till skolan.

Uppdaterad 14 september

Är det olovlig frånvaro om mitt barn är hemma på grund av oro för smitta?

För alla elever i grundskolan gäller skolplikt, vilket innebär att det blir olovlig frånvaro om ditt barn är hemma utan sjukdom.

Uppdaterad 23 mars 2020

Vad gör jag om mitt barn har förkylningssymtom?

De flesta blir lindrigt sjuka av coronaviruset.

Om ditt barn har förkylningssymtom, ska det enligt Folkhälsomyndighetens senaste riktlinjer stanna hemma och undvika att träffa andra.

När barnet är symtomfritt ska barnet stanna hemma i ytterligare två dygn.

Ring 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19.

Uppdaterad 23 mars 2020

Vad gäller om mitt barn är infektionskänsligt?

Om ditt barn har nedsatt immunförsvar kan du ringa och rådfråga 113 13. De ger allmänna råd om covid-19.

Är deras råd att barnet bör stanna hemma? Kontakta då skolan för information och planering av studierna.

Uppdaterad 23 mars 2020

Vad gör jag när mitt barn har varit i kontakt med en smittdrabbad person?

Så länge ditt barn inte uppvisar symtom ska barnet gå till förskolan eller skolan.

Information om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Uppdaterad 23 mars 2020

Varför stänger inte mitt barns skola vid fall av covid-19?

Ditt barns skola följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkares rekommendationer. De anser just nu att det inte är motiverat att stänga skolor.

Uppdaterad 23 mars 2020

Gymnasium och vuxenutbildning

Vad gäller för mig som går på vuxenutbildning?

Kontakta din utbildningsanordnare (skola) för mer information.

Uppdaterad 13 augusti 2020

Inför höstterminen 2020, vad gäller för mig på gymnasiet?
Varje gymnasium hanterar frågan utifrån sina egna förutsättningar. Kontakta ditt gymnasium i respektive kommun om du har frågor om höstens anpassningar.

Du kan ta del av Väsby Nya Gymnasiums upplägg via deras webbplats.länk till annan webbplats

Uppdaterad 24 augusti

Vård & omsorg

Kan jag besöka närstående på kommunens äldreboenden?  

Våra kommunala äldreboenden öppnar för besök igen den 1 oktober, med stöd av särskilda rutiner. Vi vill gärna att besök bokas för att vi ska kunna ta emot besökare så bra som möjligt. Särskilda besöksvärdar finns då på plats så att besöken kan genomföras så säkert som möjligt. Visir och handsprit finns för besökare.

Väsby Stöd och Omsorg uppdaterar vid behov de lokala rutinerna och rekommendationerna för kommunens äldreboenden. Kontakta din närståendes kontaktperson eller enhetschef om du har frågor.

Socialstyrelsen har generella råd till alla besökare:

  • Stanna hemma när du har symtom. Avstå från besöket när du känner dig sjuk, även vid milda symtom. Då undviker du att smitta andra.
  • Tvätta händerna ofta. Tvätta händerna inför, under och efter besöket med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Använd handsprit när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Håll avstånd och begränsa fysisk kontakt. Håll avstånd till andra personer vid besöket, både inomhus och utomhus. Tänk på att begränsa den fysiska kontakten med den du besöker
  • Fråga personalen. Det finns lokala rutiner för besök, fråga därför personalen om vilka rutiner som gäller på boendet.

Mer information från Folkhälsomyndigheten om hur du kan skydda dig och andra.länk till annan webbplats

Uppdaterad 30 september 2020

Hur arbetar ni för att skydda mig som bor på ett äldreboende?  

Våra boenden arbetar enligt tydliga rutiner för att minimera risken för framtida smittspridning. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har därutöver sedan några månader tillbaka infört visir för personal som arbetar nära våra kunder i de kommunala äldreboendena.

Uppdaterad 1 september 2020

Vad gör ni om en smitta börjar sprida sig?

Vi har tagit fram handlingsplaner. De är baserade på våra riskbedömningar. Vi uppdaterar dem kontinuerligt utifrån förändringar.

Uppdaterad 23 mars 2020

Vilket stöd erbjuder ni mig som brukare som tillfälligt vistas i kommunen?

För dig som vistas tillfälligt i kommunen erbjuds inte stöd och hjälp.

Kommunens omsorgsnämnd har tagit ett beslut om att social- och omsorgskontoret inte ska verkställa beställningar av stöd och hjälp från andra kommuner under tillfällig vistelse i kommunen.

Beslut om tillfällig vistelse i kommunen.

Uppdaterad 9 april 2020

Övriga verksamheter

Är öppna förskolan öppen som vanligt?

Nej, kommunens öppna förskola är stängd tills vidare för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Öppna förskolan har viss utomhusverksamhet i parker och lekparker.

Information om öppna förskolor i Upplands Väsby

Uppdaterad 31 augusti 2020

Är kommunens träffpunkter för äldre öppna?

Nej, träffpunkterna Rubinen och Kupan har stängt tills vidare på grund av coronaviruset. Vårens planerade aktiviteter är inställda.

Information om mötesplatser, träffpunkter och väntjänst för äldre

Uppdaterad 23 mars 2020

Har Gunnes gård öppet som vanligt?

Ja, Vikingagården Gunnes gård har öppet som vanligt under hösten.

Öppettider i september och oktober

Dag

Tider

Lördag–söndag

10.00–16.00

Våra kunniga forngårdspedagoger i historisk dräkt och våra djur finns på plats när vi har öppet. För att minska risken för smittspridning har vi gjort vissa anpassningar i aktiviteterna på gården.

Vi uppmanar alla våra besökare att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Håll avstånd till andra besökare och stanna hemma om du är sjuk.

Vikingagården Gunnes gårds webbplats.

Uppdaterad 31 augusti 2020

Är fritidsgårdarna och ungdomshusen öppna?

Ja, fritidsgårdarna och Vega har öppet som vanligt under hösten.

Följ fritidsgårdarna på Instagram för aktuell information om öppettider och aktiviteter.

Information om fritidsgårdar och ungdomshus med länkar till Instagramkonton

Uppdaterad 17 september 2020

Har Messingen och biblioteket öppet som vanligt?

Messingen och Upplands Väsby bibliotek har öppet, men med begränsade öppettider.

Uppdaterad 13 augusti 2020

Vad händer med evenemangen i Messingen?

Flera av årets kulturevenemang i Messingen är inställda eller framflyttade på grund av coronaviruset.

Om du har köpt biljett till ett evenemang som är inställt får du pengarna tillbaka.

Information om inställda kulturevenemang och återköp av biljetter på Messingens webbsida.

Bibliotekets evenemang och aktiviteter är inställda

Många evenemang och aktiviteter på Upplands Väsby bibliotek är inställda på grund av coronaviruset. Vissa evenemang visas digitalt på bibliotekets webbplats och Facebook-sida.

Mötesplatsen på biblioteket

Mötesplatsen har öppet för bokade besök. Visa aktiviteter sker digitalt via tjänsten Zoom.

Information om mötesplatsen på Upplands Väsby biblioteks webbplats.länk till annan webbplats

Uppdaterad 17 september 2020

Vad händer med undervisningen på kulturskolan?

Kulturskolans verksamhet fortsätter som vanligt, men viss undervisning är inställd.

Information på kulturskolans webbplats.

Ändrade öppettider i Messingen

Just nu har Messingen ändrade öppettider. Kulturskolans elever är självklart välkomna ändå. Använd porttelefonen för att bli insläppt.

Om du har du frågor, prata med din lärare eller mejla till kulturskolan@upplandsvasby.se.

Uppdaterad 30 mars 2020

Senast uppdaterad: 30 september 2020