Frågor och svar om kommunens verksamheter

Här hittar du information om riktlinjer för Upplands Väsby kommuns verksamheter.

Förskola och skola

Vilka regler gäller för barnomsorgen under coronapandemin?

Alla aktuella regler finns samlade på sidorna om barnomsorg.

Aktuella regler och avgifter för barnomsorgen.

Uppdaterad 6 november 2020

Hur anpassar skolorna undervisningen?

Skolorna fortsätter att arbeta för att minska risken smittspridning, med utgångspunkt från Folkhälsomyndigheteten och andra myndigheters rekommendationer, riktlinjer och nya regler.

För detaljerad information om varje skolas upplägg, vänligen kontakta respektive skola.

Kontaktuppgifter till grundskolorna i Väsby.

Uppdaterad 25 november 2020

Är det olovlig frånvaro om mitt barn är hemma på grund av oro för smitta?

För alla elever i grundskolan gäller skolplikt, vilket innebär att det blir olovlig frånvaro om ditt barn är hemma utan sjukdom.

Har barnet däremot familjemedlemmar som har konstaterad covid-19 så ska barnet stanna hemma.

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Uppdaterad 3 december 2020

Varför stänger inte alla skolor vid fall av misstänkt covid-19?

Skolorna följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkares rekommendationer. Eventuella beslut om stängning fattas i samråd med smittskyddsläkare.

Uppdaterad 25 november 2020

Kan jag och mitt barn besöka öppna förskolan?

För att minska smittspridning kommer Öppna Förskolan Dragonvägen 92 hålla stängt en tid framöver.

Information om kommunens öppna förskola.länk till annan webbplats

Uppdaterad 4 november 2020

Ska mitt barn gå till förskolan eller skolan när någon i familjen är sjuk i covid-19?

Om en familjemedlem är sjuk i covid-19 ska barnet stanna hemma.

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Uppdaterad 3 december 2020

Gymnasium och vuxenutbildning

Vad gäller för mig som går på vuxenutbildning?

Kontakta din utbildningsanordnare (skola) för mer information.

Information om vuxenutbildningen.

Uppdaterad 6 november 2020

Omsorg och hjälp

Hur arbetar ni för att skydda mig som bor på ett äldreboende?  

Våra äldreboenden arbetar enligt tydliga rutiner för att minimera risken för smittspridning. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

I våras införde vi också visir för personal som arbetar nära våra kunder i de kommunala äldreboendena. Under november utökade vi användningen av visir så att personalen bär visir under hela arbetspasset även i personalutrymmen och i allmänna utrymmen.

Uppdaterad 30 november 2020

Kan jag besöka närstående på kommunens äldreboenden?  

Upplands Väsby införde besöksstopp på kommunens äldreboenden från och med den 13 november. Bakgrunden är en ökande smittspridning i regionen.

Beslutet om besöksstopp har förlängts till den 20 december. Omprövning sker veckan före med utgångspunkt från hur smittläget ser ut. Beslutet har fattats av omsorgsnämnden.

Kontakta enhetschefen för respektive boende om du har frågor. Vi är medvetna om att det är en svår situation att inte kunna träffa sina närstående och det finns självklart möjlighet till kontakt via telefon eller digitalt. Det finns, liksom vid tidigare besöksstopp, möjlighet att göra undantag om det finns särskilda starka skäl.

Uppdaterad 25 november

Är växelvården på Lavendelgården öppen?  

På grund av ökande smittspridning i samhället gör vi ett uppehåll i växelvården på Lavendelgården från den 9 november till den 20 december. Vi följer noga utvecklingen för att om möjligt öppna så snart som möjligt igen.

Uppdaterad 25 november

Är dagverksamheten på Navet öppen?  

På grund av ökande smittspridning i samhället gör vi ett uppehåll i dagverksamheten på Navet från den 9 november till den 20 december. Vi följer noga utvecklingen för att om möjligt öppna så snart som möjligt igen.

Uppdaterad 25 november

Är kommunens träffpunkter för äldre öppna?

Nej, träffpunkterna Rubinen och Kupan har stängt tills vidare på grund av coronaviruset.

Information om mötesplatser, träffpunkter och väntjänst för äldre

Uppdaterad 4 november 2020

Är restaurang Himmel och Pannkaka öppen?  

Restaurang Himmel och Pannkaka har stängt lunchserveringen och annan servering för allmänheten. Syftet är att minska risken för smittspridning.

Tillagningsköket är däremot öppet som vanligt och levererar mat till våra äldreboenden. Den dagliga verksamheten på restaurangen fortsätter också, under anpassade former.

Uppdaterad 30 november

Hur arbetar ni för att skydda mig som bor på ett LSS-boende?  

Våra boenden arbetar enligt tydliga rutiner för att minimera risken för smittspridning. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

I våras införde vi också visir för personal som arbetar nära våra kunder i kommunala LSS-boenden. Under november utökade vi användningen av visir så att personalen bär visir under hela arbetspasset även i personalutrymmen och i allmänna utrymmen.

Uppdaterad 30 november 2020

Uppleva och göra

Har allmänhetens åkning i ishallen öppet?

Nej, med anledning av skärpta allmänna råd i Stockholms län ställer vi in all allmänhetens åkning i ishallarna fram till 31 januari 2021 (med eventuell förlängning efter det).

Uppdaterad 3 december 2020

Vad gäller för idrottsverksamheter och -anläggningar?

Följande anpassningar gäller fram till 31 januari 2021:

  • Idrottsträningar för barn och unga, 15 år och yngre, får genomföras. Det är viktigt att träningen genomförs på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Inga vuxna utöver ledare får vistas i lokalen. Föreningar ansvarar för att ställa in all annan träning.
  • Övriga träningar och aktiviteter i kommunens idrottslokaler avbokas. Undantag gäller för professionella idrottare som har idrotten som sitt yrke eller huvudsakliga sysselsättning.
  • Cuper, turneringar och större tävlingar avbokas.
  • Elitidrotten följer respektive specialidrottsförbunds direktiv.
  • Det är huvudsakligen föreningarnas uppgift att säkerställa att deras verksamheter följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.
  • Fritidsbanken och Öppen sporthall stänger tillfälligt. Lånetiden för redan utlånad utrustning förlängs automatiskt till och med 14 februari 2021.
  • Allmänhetens åkning i ishallarna är inställd.
  • Medley som driver Vilundabadet ansvarar för begränsningar i sin verksamhet på badhuset.

Information om hur vi anpassar kultur- och fritidsverksamheterna i Upplands Väsby kommun.

Uppdaterad 4 december 2020

Är fritidsgårdarna och ungdomshusen öppna?

Ja, fritidsgårdarna och ungdomshusen har öppet, men antalet besökare begränsas till max åtta personer.

Verksamheter genomförs digitalt och i viss mån på fält.

Följ fritidsgårdarna på Instagram för aktuell information om öppettider och aktiviteter.

Uppdaterad 3 december 2020

Har biblioteket öppet som vanligt?

Upplands Väsby bibliotek har öppet, men med begränsade öppettider och förändrad service. Du som besökare har möjlighet att låna och lämna tillbaka böcker, men får inte stanna under längre tid i biblioteksmiljön.

Datortiden är max 20 minuter per person.

Bibliotekets evenemang och aktiviteter är inställda

  • Arrangemang och övriga samarbeten kopplat till biblioteket ställs in.
  • Bokbussen är pausad.
  • Evenemang och besök av skolklasser ställs in.
  • Grupprum, tysta läsesalen och aktivitetsrum är stängda.

Vissa evenemang visas digitalt på bibliotekets webbplats, Facebook-sidan eller via tjänsten Zoom.

Mötesplatsen på biblioteket

Mötesplatsen har öppet för bokade besök. Visa aktiviteter sker digitalt via tjänsten Zoom.

Information om mötesplatsen på Upplands Väsby biblioteks webbplats.länk till annan webbplats

Uppdaterad 3 december 2020

Har Messingen öppet som vanligt?

Messingen har öppet, men med begränsade öppettider.

Information om Folkhälsomyndighetens råd skickas till de som bokat lokal i byggnaden. Nu gäller förbud om att sammankomster inte får hållas om de samlar fler än åtta deltagare.

Uppdaterad 3 december 2020

Vad händer med evenemangen i Messingen?

Upplands Väsby kommun har beslutat att ställa in alla kulturevenemang fram till 31 januari 2021. Det gör vi på grund av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än åtta personer samt skärpta allmänna råd från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm.

Flera av årets tidigare evenemang har också ställts in eller flyttats på grund av coronaviruset.

Om du har köpt biljett till ett evenemang som är inställt får du pengarna tillbaka.

Vissa evenemang kommer istället att sändas digitalt.

Uppdaterad 3 december 2020

Vad händer med undervisningen på kulturskolan?

Upplands Väsby kulturskola har tillfälligt infört förändringar i undervisningen. För mer information om vilka elever det berör, se kulturskolans webbplats.

Covid-19 – info gällande kulturskolans verksamhet på kulturskolans webbplats.

Ändrade öppettider i Messingen

Messingen har ändrade öppettider tills vidare. Använd porttelefonen för att bli insläppt om din lektion startar efter stängning.

Om du har du frågor, prata med din lärare eller mejla till kulturskolan@upplandsvasby.se.

Uppdaterad 3 december 2020

Har Gunnes gård öppet som vanligt?

  • Gunnes gård har haft öppet under året, men har nu stängt för säsongen.
  • Gården anpassar sin verksamhet på Hantverket efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
  • Övrig verksamhet bedrivs hemifrån eller anpassas på annat sätt efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Vikingagården Gunnes gårds webbplats.

Uppdaterad 3 december 2020

Senast uppdaterad: 4 december 2020