Information med anledning av coronaviruset

Här har vi samlat viktig information. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur coronaviruset covid-19 ska hanteras.

En ung kvinna och en ung man i naturen. Text på bild: I Väsby hjälps vi åt.

Foto: Rosie Alm

Här hittar du nyheter som är relaterade till coronaviruset covid-19.

Här hittar du information om hur pandemin påverkar våra verksamheter.

Information vaccinering mot covid-19 samt information från myndigheter.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om allmänna råd för vuxna som inte är fullvaccinerade.

Här hittar du sammanfattad information om regler och riktlinjer som gäller under pandemin.

Här hittar du information om vart du ska vända dig för att få stöd, hjälp och information om coronaviruset.

Här hittar du som är företagare information om kommunens stöd under coronapandemin och information om restriktioner och förbud.

Information and useful links regarding the corona virus in other languages.