Diarium och arkiv

Kommunen för register över alla allmänna handlingar genom diarieföring. På så sätt kan du ta del av all officiell kommunikation mellan kommunen och dess medborgare. Kommunen har även ett digitalt arkiv som du kan besöka här på webben.

Hur kan du använda diariet?

Kommunen har idag inget diarium eller e-arkiv på webben. Däremot finns kommunarkivet på webben. Där kan du till exempel hitta protokoll och kartor.

Regler för sekretess

En del handlingar innehåller uppgifter som går under sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifterna får inte lämnas ut.