Kommun och politik

Val 2018

Den 9 september är det allmänna val i Sverige. Från och med den 22 augusti kan du förtidsrösta.

Kommunfakta

Här hittar du information om allt från ekonomi och budget till befolkningsstatistik och kartor.

Kommunens organisation

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och utskott.

Politik och demokrati

Möten och protokoll, dialog och synpunkter, nämnder och förvaltningar.

Ärenden och handlingar

Ärenden, handlingar, diarium och arkiv.

Press- och informationsmaterial

Pressmeddelanden, bilder och grafisk profil.