Möt våra medarbetare

Sammanlagt arbetar mer än 1 700 tillsvidareanställda personer i kommunen. Allt från pedagoger, socionomer, ekonomer till kommunikatörer, ingenjörer och trädgårdsmästare. Därför har vi som organisation ett ovanligt brett behov av kompetenser. Det innebär också att vi har en rad spännande jobb att erbjuda.

Här får du träffa några av våra hjältar, som vågar och gör och som faktiskt bidrar till att världen blir lite bättre, varje dag i Väsby.

Peter Gustavsson

Peter Gustavsson, GIS-ingenjör

Jag arbetar med uppdateringar av det kommunala vägnätets bil- och cykelvägar så att rätt väginformation levereras till Trafikverket och den nationella vägdatabasen.

Man skulle kunna säga att jag är en av de första länkarna i kedjan för att göra navigeringstjänster möjliga.

Jag arbetar med uppdateringar av det kommunala vägnätets bil- och cykelvägar så att rätt väginformation levereras till Trafikverket och den nationella vägdatabasen.

Man skulle kunna säga att jag är en av de första länkarna i kedjan för att göra navigeringstjänster möjliga.

Min roll handlar även om att stödja andra enheter inom kommunen med geografisk information. Det kan handla om allt ifrån inmätning av motionsspår till arbete med översiktsplanens kartor. Centralt för min tjänst är att kartan alltid står i fokus.

Se våra medarbetares egna berättelser om att arbeta i Väsby

Senast uppdaterad: 17 juni 2020