Arbetslöshet

För de flesta av oss är det viktigt att ha en meningsfull sysselsättning. Ett jobb kan vara ett sätt att vara en del av samhället. Vill du få stöd att söka ett arbete ska du börja med att ta kontakt med Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadsinsatser

Om du är arbetslös och har försörjningsstöd kan du få hjälp från kommunen att komma ut i sysselsättning.  Du kan exempelvis få arbetsträning eller praktik både inom kommunen eller i näringslivet. Målet med insatsen är att du ska kunna försörja dig.

Hur får jag insatserna?

Det är den socialsekreterare som fattar beslut om ditt försörjningsstöd som också bedömer och fattar beslut om vilken hjälp du behöver för att komma igång i arbete. Tillsammans med en arbetsmarknadscoach på Work Center kommer ni fram till vilken typ av praktik som kan passa dig.

Information om Work Center

Senast uppdaterad: 15 maj 2019