Johan Curman, Antuna gård, och kommundirektör Hillevi Engström har möte vid Skeppartorp.

Johan Curman, Antuna gård, och kommundirektör Hillevi Engström har möte vid Skeppartorp.

Väsby friluftsområde – Kairo, Sättra, Runby. En naturlig mötesplats.

Pulsen sjunker och halter av stresshormoner minskar när vi kommer ut i naturen – det visar många studier. I Väsby finns flera områden för rekreation, motion, naturupplevelser och möten. För att ge Väsbyborna fler möjligheter att komma ut i naturen har kommunen satsat särskilt på att utveckla Väsby friluftsområde – Kairo, Sättra, Runby. Maria Röstberg är chef för Kultur- och fritidskontoret.

Maria Röstberg, chef Kultur- och fritidskontoret

Maria Röstberg, chef Kultur- och fritidskontoret

Maria Röstberg, chef Kultur- och fritidskontoret

Maria Röstberg, chef Kultur- och fritidskontoret

Vad kan man göra i Väsby friluftsområde?

- Det är en plats för rekreation och livskvalitet med möjlighet till aktiviteter året om. Skidåkning, orientering, bad, vandring, ridning, eller varför inte en picknick?

Vilken skillnad kommer man se från tidigare?

- Området utvecklas varsamt för att bli ännu mer inbjudande. Elljusspåret har förlängts och förbättrats, det nya ridhuset står snart färdigt, en hinderbana och aktivitetsutrustning uppförs och områdets skyltning och kringfaciliteter kommer att förbättras.

När kommer det bli klart?

- Området utvecklas kontinuerligt och nya genomförandeplaner tas varje år. Det finns både saker som skulle kunna göras inom en snar framtid och sådant som skulle kunna utvecklas på sikt.

Varför tycker du det är viktigt att Väsby erbjuder ett bra friluftsliv?

- Många Väsbybor lever hektiska liv med ständig uppkoppling och livspusslande - den här platsen kan erbjuda värden som jag tror kan göra gott på ett annat plan.

Vad är ditt tips till Väsbyborna att göra i Väsby friluftsområde?

- I området finns ett av Storstockholms absolut bästa skidspår! Spåret läggs och tas om hand av en engagerad och kunnig förening för Väsbybornas skull.

Senast uppdaterad: 20 mars 2019