Ett lysande Väsby. Med 8200 lampor.

Vi går mot mörkare tider. I bokstavlig bemärkelse. På kontoret för samhällsbyggnad arbetar vi för att Väsby ska vara en lysande plats – även vintertid. Carina Nordin är gatuingenjör.

Carina Nordin, gatuingenjör

Carina Nordin, gatuingenjör

Carina Nordin, gatuingenjör

Carina Nordin, gatuingenjör

Hur många lampor har ni ansvar i kommunen?

- Totalt finns 8200 gatlyktor runt om i kommunen. Av dessa är nästan 20% LED-armaturer. Vi byter löpande ut gamla befintliga armaturer till LED-armaturer, som är mer energisnåla och har bättre färgåtergivning vilket gör att den som promenerar i gatlampans sken ser färger bättre. Det kan ge en tryggare känsla när man ser vem man möter.

- Under det senaste året har vi även bytt ut all belysning i kommunens gångtunnlar till LED, vilket förhoppningsvis ska ge en bättre driftsäkerhet så att lamporna inte går sönder och ger ett behagligare ljus. Vid all nybyggnation av kommunala gator väljs LED-belysning.

Vilken effekt ger LED lamporna i jämförelse med de gamla?

- Att byta ut 100 befintliga gatulampor på en gång- och cykelbana till LED motsvarar en besparing på 10 000 kWh/år. Det kan jämföras mot en halv års förbrukning för en normalstor villa.

Hur håller ni ordning på att alla lampor fungerar?

- Under året gör vi två så kallade ”ronderingar” då vi inventerar samtliga lampor. En i januari och en i augusti. Då tänder vi upp alla lampor och åtgärdar de som är trasiga. Året runt har vi också felavhjälpning av de fel som anmäls av kommunens medborgare. Vid större fel som till exempel en hel nedsläckt gata ska felavhjälpningen påbörjas inom två arbetsdagar. Vid mindre fel med enstaka eller några få nersläckta lampor påbörjas arbetet inom 14 dagar.

Vad gör jag om jag ser en trasig lampa?

- Du kan anmäla felet i kommunens felanmälningsapp eller på kommunens hemsida. Tänk på att skriva en tydlig adress. Är det på en gång- och cykelbana ange till exempel mellan vilka vägar den går. Ju bättre beskrivning av var det är desto större chans att vi hittar den trasiga lampan. Ibland kan det vara så att lampan är glapp – att den fungerar i början av kvällen men slocknar längre fram. Då är det extra viktigt med tydlig beskrivning så att vi kan hitta på lampan i området.

Vad händer framöver?

- Till exempel ska vi verkställa ett medborgarförslag om att anlägga en ny belysning i år utmed upplevelsestråket mellan Sanda Ängar och Bollstanäs skola.

I Gamla Bollstanäs, som är ett område med särskild kulturmiljö, kommer vi renovera de befintliga armaturerna och byta ut gamla insatser för traditionella glödlampor till nya LED-plattor. Därmed behåller vi de för området väl utvalda armaturerna men med en modern ljuskälla.

Senast uppdaterad: 20 mars 2019