Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsidan

Grimstaskolan är en skola med studiero, trygghet och goda resultat.

Arbetet på Grimstaskolan bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Lärarna på Grimstaskolan har hög digital kompetens och ett forskningsbaserat förhållningssätt. Eleverna i åk 7-9 har en egen bärbar dator och det finns tillgång till digital utrustning i hög omfattning.

Viktiga begrepp på Grimstaskolan är:

  • Jämlikhet - allas lika värde, oavsett kön, religion, sexuell läggning mm
  • Hänsyn - vi bryr oss om varandra
  • Glädje - vi har kul och är stolta över varandra
  • Gemenskap - Skapande skola, Grimstamilen mm

Grimstaskolans personal arbetar för att alla elever ska nå sin maximala potential. Alla i mål! 

Kontakt

Sjukanmälan sker via Schoolsoft

Expedition:
Tel: 08 - 590 973 28

Postadress & besöksadress:
Vårvägen 1
194 64 Upplands Väsby

Fakturaadress:
Upplands Väsby kommun
Box 86
194 22 Upplands Väsby


Text