Arrangörer och utbildningar

Här kan du läsa om vilket kursutbud som finns på grundläggande- och gymnasienivå och om hur du går tillväga för att läsa kurser. Du kan också få information om hur du ansöker om studier i en annan kommun samt om du vill studera i Upplands Väsby men inte bor i kommunen.

Att studera på Vuxenutbildningen kan betyda att du:

  • Läser för att få ett slutbetyg eller gymnasieexamen.
  • Läser en yrkesutbildning som är på gymnasienivå.
  • Läser enstaka kurser för att få behörighet att komma in på utbildning på högre nivå.

Kurser på grundläggande nivå är till för dig som saknar utbildning från grundskolan. Varje kurs är uppdelad i delkurser. Är du osäker på vilken delkurs du ska starta på kan du göra ett nivåtest. Om du inte har svenska som modersmål ska du ha läst SFI D eller gjort nivåtest.

Information om nivåtest

Kursutbud hittar du i kurskatalogen

I webbansökan under rubriken "Kurskatalog" kan du se vilka kurser som finns. Där ser du också när de börjar och på vilka skolor. Du ska söka till dessa kurser senast tre veckor före kursens start. Du kan söka engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk. Kontakta studie- och yrkesvägledare via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt om du vill veta vilka andra kurser du kan läsa.

Kurser på gymnasienivå finns som enstaka kurser och som hela kurspaket. Vi har även kurspaket i form av lärlingsutbildningar. Då är du till största delen på en arbetsplats.

Kursutbud hittar du i kurskatalogen

I webbansökan under rubriken Kurskatalog kan du se vilka kurser som finns. Där ser du också när de börjar och på vilka skolor. Du ska söka till dessa kurser åtta veckor före kursens start. Om du vill veta mer kan du kontakta studie- och yrkesvägledare via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Du har inte automatiskt rätt att studera via en annan kommun. För att eventuellt kunna studera i en annan kommun behöver du göra detta:

  • Fylla i en ansökningsblankett via den kommunen du vill studera i.
  • Skriva ett kort personligt brev varför du söker utbildningen.
  • Skicka med betyg som du har sen tidigare eller resultat från nivåtest.
  • Är du arbetssökande men har fullständigt gymnasiebetyg och söker ett yrkespaket? Då behöver du lämna intyg på att du är inskriven på Arbetsförmedlingen.

Du skriver ut ansökan och lämnar den till oss på Vuxenutbildningen. Den kan lämnas under drop-in eller skickas med post.

För att få läsa via Upplands Väsby kommun måste din hemkommun först godkänna det. Det görs genom följande tre steg.

  1. Ansök i vår webbansökan.
  2. Skriv ut din ansökan.
  3. Lämna in din ansökan med dina betyg till din hemkommun.

Var uppmärksam på att det är våra ansökningsdatum du ska ta hänsyn till. Kontakta din hemkommun om du har fler frågor.

Förskola och skola