Val av skola, skolansökan

Skolansökan inför läsåret 2019/2020 inom Upplands Väsby kommun genomförs på denna sida via vår
e-tjänst under ansökningsperioden 4 februari - 22 februari 2019.

Vissa fristånde skolor har blanketter men du ska ändå göra skolansökan via vår e-tjänst under ansökningsperioden.

Vem behöver ansöka om skola?

Från höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år inträder skolplikten. Från och med 1 januari 2018 är förskolklassen en obligatorisk skolform inom skolväsendet.

Skolansökan gäller för barn som är folkbokförda i Upplands Väsby kommun, senast 22 februari och:

  • fyller sex år under nuvarande år och ska börja förskoleklass
  • ska börja årskurs sex till hösten och som idag går i en F-5 skola
  • vill byta till en ny skola inför höstterminen årskurs sex.

Hjälp med skolansökan hos Väsby Direkt

Om du har frågor om skolansökan kan du vända dig till kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Ta direktkontakt med den skola du önskar få plats på eller byta till.

Skolansökan gäller för barn som är folkbokförda i Upplands Väsby kommun, senast 22 februari och:

  • fyller sex år under nuvarande år och ska börja förskoleklass
  • ska börja årskurs sex till hösten och som idag går i en F-5 skola
  • vill byta till en ny skola inför höstterminen årskurs sex.

Förskoleklass är en obligatorisk skolform, vilket innebär att skolplikten börjar höstterminen det år barnet fyller 6 år. På grund av detta så har även elever i blivande förskoleklass rätt att ansöka om skolskjuts.

Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjuts omfattas inte av resor till och från fritidshem.

Om du inte gör en aktiv skolansökan erbjuds ditt barn i första  hand plats i närmsta kommunala skola som har en ledig plats. Om det inte finns plats i närmsta kommunala skolan erbjuds ditt barn plats i annan kommunal skola inom kommunen.

Om du inte har hunnit bli folkbokförd i Upplands Väsby kommun när valet ska ske tar du kontakt med skolan du är intresserad av. Folkbokföringsadressen, Upplands Väsby, ska gälla senast 22 februari 2019.

Det är rektorn på skolan som tar beslut om hur många elever som kan erbjudas plats.

Om alla elever som bor eller går i skola i kommundelen inte får plats i önskad skola fördelas platserna utifrån ett antal kriterier.

  1. Barn i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som har behov av att placeras vid en viss skolenhet.
  2. Rangordning enligt relativa närhetsprincipen.
  3. Barn som fyller fem år det aktuella läsåret och som önskar börja i förskoleklass.
  4. Barn boende i annan kommun.

Hur används relativa närhetsprincipen?

Så här kan det se ut när relativa närhetsprincipen används:

Det finns en ledig plats på Skola X som både Anna och Britta sökt. Anna bor närmast skola X men Britta får platsen enligt den relativa närhetsprincipen. Det beror på att Anna har närmare till en alternativ skola jämfört med Britta. Brittas avstånd till en alternativ skola är alltså längre och därför får hon platsen på skola X.

På öppna hus/informationstillfällen får du information om varje skola, möjlighet att bekanta dig med personalen och få en rundtur i lokalerna. 

Skola

Datum och tid

Bollstanäs skola

åk F-5 (kommunal skola)

Tisdag 19 februari, kl. 18:30-20.00

(information)

Breddenskolan

åk F-5 (kommunal skola)

Måndag 18 februari, kl. 18:30-20.00

(information)

Engelska skolanlänk till annan webbplats

åk F-9 (fristående skola)

Måndag 18 februari, kl. 18:30-20.00

(information)

Frestaskolanlänk till annan webbplats

åk F-5 (fristående skola)

Tisdag 19 februari, kl.17.00-19.30

(öppet hus)

Grimstaskolan

åk 6-9 (kommunal skola)

Torsdag 6 december, kl.17.30-19.00

(öppet hus)

 

Torsdag 24 januari, kl.18.30-19.30

(information)

Odenskolanlänk till annan webbplats

åk F-5 (fristående skola)

Onsdag 20 februari, kl.17.00-19.30

(information)

Runby skola

åk F-9 (kommunal skola)

Tisdag 12 februari, kl.18.00-19.00

(öppet hus)

Sandbergska competenslänk till annan webbplats

åk F-9 (fristående skola)

Tisdag 19 februari, kl.17.00-19.00

(öppet hus)

Sverigefinska skolanlänk till annan webbplats

åk F-9 (fristående skola)

Tisdag 5 februari, kl.18.00-19.00

(information)

Södervikskolanlänk till annan webbplats

åk 6-9 (fristående skola)

Tisdag 5 februari, kl.18.30-20.00

(öppet hus)

Vikskolanlänk till annan webbplats

åk F-9 (fristående skola)

Måndag 18 februari, kl.17.00-19.30

Information i expeditionsbyggnaden.

Vittra Väsbylänk till annan webbplats

åk F-9 (fristående skola)

Måndag 18 februari, kl.18.00-19.00 (information)

Onsdag 20 februari, kl.09.00-10.00 (öppet hus)

Väsby skola

åk F-9 (kommunal skola)

Tisdag 19 februari, kl.17.30-19.00

(öppet hus och information)

 

Senast uppdaterad: 4 december 2018
Förskola och skola