Betyg och bedömning

Det är läraren som ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling. Detta arbete ska ske på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Varje bedömning som görs ska hänga samman med undervisningen.

Lärarens bedömningar ska:

  • kartlägga och värdera elevernas kunskaper
  • ge återkoppling för lärande
  • göra praktiska kunskaper synliga
  • utvärdera undervisningen.
Senast uppdaterad: 8 maj 2018
Förskola och skola