Förskola och skolbarnomsorg

I Upplands Väsby finns möjlighet att söka förskola, pedagogisk omsorg för yngre barn och fritidshem för skolbarn. För barn mellan 0-5 år finns också öppen förskola. Barnomsorgen kan vara både kommunal och fristående och kan erbjudas på obekväm arbetstid. Vi har också en sverigefinsk förskola.

Avgifter och regler

Hur mycket du ska betala för att ha ditt barn på förskola eller i skolbarnomsorg beror bland annat på hur mycket du har i inkomst.

Ansök, hantera, säg upp plats

Här hanterar du din barnomsorg. Du kan bland annat ansöka om förskoleplats och lägga in schema.

Förskolor

Förskolan är till för att göra det möjligt för dig som förälder att arbeta och studera. Det finns förskola för obekväm arbetstid och på finska.

Familjedaghem, pedagogisk omsorg

Ett familjedaghem är en pedagogisk gruppverksamhet som en person bedriver i sitt eget hem och är för barn mellan ett och fem år.

Öppna förskolor

Öppen förskola vänder sig till vuxna med barn i åldern noll till fem år som inte har barnomsorg. Verksamheten är gratis.

Fritids, fritidshem

Fritidshem är omsorg för barn som går i förskoleklass upp till årskurs sex, vars vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Mat, lunch

Att få i sig god och nyttig mat är viktigt, framför allt för barn som växer. I Väsby erbjuder alla förskolor lunch och mellanmål.