Markanvisningstävling

Det pågår en markanvisningstävling i kommunen. Arkitekter tillsammans med byggherrar tävlar om att få möjlighet att bygga hus, i så kallad klassisk arkitektur. Området för de nya husen är Fyrklövern norr om Mälarvägen. Mellan 27 januari och 28 februari pågick en omröstning om vilka hus som ska byggas i området.

Vilka hus gillar du? Röstningen avslutad

Sex förslag har gått vidare i tävlingen och vi vill veta vilka tre hus du tycker bäst om. Resultatet kommer att vara ett av flera underlag som politikerna tittar på för att avgöra tävlingens vinnare. Röstningen avslutades söndag 28 februari. Nu ska juryn utse vinnare. Presentation av vinnare är planerad till april.

Juryn

De ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens miljö- och planutskott är jury.

Ledamöterna finns i förtroendemannaregistret. Sök på miljö- och planutskott för att komma till en lista över ledamöter.

Förtroendemannaregistretlänk till annan webbplats

Tidplan för markanvisningstävlingen

 • 1 oktober 2020 - tävlingen startade. Arkitekter tillsammans med byggherrar fick lämna in sin intresseanmälan.
 • 16 december 2020 - sex av de arton inkomna bidragen valdes ut av juryn att gå vidare i tävlingen.
 • 27 januari–28 februari 2021 - medborgardialog om de sex utvalda bidragen. Möjlighet att rösta på tre bidrag.
 • 28 mars 2021 - sista dag för arktitekter tillsammans med byggherrar att lämna in bearbetade förslag.
 • 29 april 2021 - slutgiltig vinnare presenteras.
 • Maj – markanvisningsavtal skrivs på.

De tävlande bidragen

Illustration av fasad i rött och gult
Illustration av fasad i gult, rött och grönt
Illustration av fasad i gult, rött och grönt

Jazz

 • Arkitekturstil: 20-tals klassicism.
 • Materialval: fasad i slätputs med inslag av natursten. Tak i bandplåt.
 • Speciella attribut: kungsvåning/takvåning.
 • Portar/sockel/fönster: tydlig sockel och entrédörrar med ek och glas.
Illustration av sandfärgad fasad i perspektiv
Illustration av sandfärgad fasad
Illustration av beige fasad

Länge leve det klassiska

 • Arkitekturstil: nationalromantik och jugend.
 • Materialval: fasad i puts och tak i stålplåt eller fasad och tak i tegel.
 • Speciella attribut: burspråk.
 • Portar/sockel/fönster: entréer med trä som fernissats (ferniss är en form av lack).
Illustration av en röd fasad i perspektiv
Illustration av en fasad i grått och grönt
Illustration av en fasad i grått, rött och ljusrött

Mälargavlar

 • Arkitekturstil: 20-tals klassicism med dekorgavlar.
 • Materialval: fasad i slätputs med inslag av natursten. Tak i bandplåt eller tegel.
 • Speciella attribut: kungsvåning/takvåning, burspråk och oxöga (runda fönster).
 • Portar/sockel/fönster: tydlig sockel, entrédörrar med ek och glas.
Illustration av fasad i vitt och grönt
Illustration av fasad i rött, gult och ljusrött
Illustration av fasad i vitt och gult

Nya tider - Eviga ideal

 • Arkitekturstil: 20-tals klassicism, jugend, nyrenässans, nationalromantik.
 • Materialval: fasader i puts förutom på de nationalromantiska fasaderna som består av tegel och granit. Tak har bandplåt.
 • Speciella attribut: frontespiser (rundade partier vid takvåning), takkupor, burspråk.
 • Portar/sockel/fönster: varierad utformning av portar och sockel.
Illustration av en sandfärgad fasad i perspektiv med en balkong
Illustration av fasad i sandfärgad puts och delvis tegel
Illustration av en fasad i tegel och delvis sandfärgad puts

Oculus

 • Arkitekturstil: nationalromantik.
 • Materialval: fasader i tegel eller puts, plåttak.
 • Speciella attribut: burspråk, asymmetriskt placerade balkonger med smidesräcken.
 • Portar/sockel/fönster: varierande utformning av portar.
Illustration av fasad i gul puts
Illustration av fasad i gul, ljusgul och grön puts
Illustration av fasad i gul, ljusgul och grön puts

Återseende

 • Arkitekturstil: 20-tals klassicism.
 • Materialval: fasader i puts, bandplåt på taken.
 • Speciella attribut: burspråk.
 • Portar/sockel/fönster: sockel i natursten, entréer i trä och glas.

Här ligger tävlingsområdet

Området är markerat med rosa/cerise platta.

Karta med området för tävlingen markerat med en rosa platta.

Området för tävlingen är markerad med en rosa/cerise platta.

Tävlingshandlingar

Handlingar till arkitekterna i markanvisningstävlingen.

Planhandlingar

Handlingar som till exempel planbeskrivning och plankarta finns att ta del av på sidan om detaljplan för Fyrklövern norr om Mälarvägen. 

Planhandlingar för Fyrklövern norr om Mälarvägen.

Senast uppdaterad: 18 mars 2021