Väsby idrottsstad

Vilundaparken blir Väsby Idrottsstad. Ett område innehållande en blandning av moderna idrottsanläggningar, bostäder, grundskola och fritidsanläggningar.

Visionsbild för Väsby idrottsstad

Planprogram

Nu finns ett förslag till planprogram för Väsby Idrottsstad. Planprogram visar översiktligt vilka funktioner som ska finnas i området, men säger inget i detalj kring hur det ska se ut. I korthet beskriver förslaget en tätare bebyggelse än vad som finns idag, men med fler typer av funktioner. Vissa av de nuvarande idrottsanläggningarna utvecklas samtidigt som nya tillkommer. Ett nytt sportcentrum föreslås i området för att kunna samla flertalet idrotter och föreningar. Samtidigt ska området kompletteras med bostäder, ny infrastruktur och en grundskola för 900 elever.

Samråd 23 april - 31 maj

Under perioden 23 april–31 maj pågår samrådet för planprogrammet. Då kan du lämna synpunkter på vad du tycker om planprogrammet senast den 31 maj.

Utställning

Besök gärna vår utställning i kommunhusets reception under ordinarie öppettider.

Träffa oss den 19 maj klockan 10.00-14.00 då vi finns på plats i Väsby centrums ”innetorg”.

Synpunkter

Har du synpunkter på förslaget kan dessa lämnas skriftligt till
Upplands Väsby kommun, Kommunstyrelsen, 194 80 Upplands Väsby. Du kan också skicka dina synpunkter via e-post till: dc.ks@upplandsvasby.se. Märk din e-post eller ditt brev med ”Väsby Idrottsstad”.

Lämna din synpunkt direkt
Tidigare dialoger

Under hösten 2016 hölls dialoger med allmänheten, föreningslivet och näringslivet kring Vilundaparkens framtida utveckling. En sammanställning av dialogarbetet har tagits fram.

Senast uppdaterad: 18 maj 2018
Bygga, bo och miljö