Program

Ett planprogram kan tas fram om kommunen bedömer att ett kommande detaljplanearbete underlättas av ett programarbete. Då studeras övergripande frågor som berör ett eller flera planområden. Det kan exempelvis vara trafikfrågor, behov av social service och grönområden samt miljöfrågor.

Väsby idrottsstad

Vilundaparken blir Väsby Idrottsstad. Ett område innehållande en blandning av moderna idrottsanläggningar, bostäder, grundskola och fritidsanläggningar.