Rådgivning och tips

Det finns mycket som du kan göra för att minska din energianvändning. Här kan du hitta stöd och tips för att minska din energianvändning samt se om du kan använda solenergi.

För att motverka klimatförändringar och skapa ett hållbart samhälle behöver vi alla arbeta med energi- och klimatfrågor. Men det kan vara svårt att veta vad som är det mest energieffektiva och billigaste åtgärden. Här kan du både få hjälp att komma i kontakt med våra energirådgivare och se om ditt hem passar för solceller eller solfångare.

Alla väsbybor, föreningar samt små och medelstora företag har rätt att få en gratis och opartisk energirådgivning. Du får råd om hur du kan minska din energikostnad och miljöpåverkan, samt vilka tekniska lösningar du kan välja mellan.

Kontakta oss

Ring eller skicka e-post till oss för att tala med en energirådgivare. Vi svarar på frågor och ger råd via telefon och e-post under vardagar 9.00–12.00 och 13.00–16.00.

Telefon: 08-29 11 29
E-post: info@energiradgivningen.se

Vi besöker dig

Vi erbjuder även ett kostnadsfritt energirådgivningsbesök på plats hos små och medelstora företag och föreningar (exempelvis bostadsrättsföreningar). Vi kan även göra besök hos villaägarföreningar och informera om hur du kan göra din villa mer energieffektiv.

Exempel på frågor som du kan diskutera med energirådgivaren är:

  • olika energikällor
  • isolering
  • bidrag
  • energieffektiviseringar och energibesparingar
  • elräkning
  • transport.

Förbered dig gärna genom att ta reda på hur mycket energi du använder på ett år idag. Det ser du på fakturan eller så kan du kontakta företaget som levererar din energi.

Information om energirådgivning på Energi- och klimatrådgivningens webbplatslänk till annan webbplats

Med hjälp av solkartan kan du se hur mycket solenergi som når ditt tak och göra en bedömning om att installera solfångare eller solceller. Sök efter ditt hus och klicka på taket så får du fram hur stor potentialen för solel respektive solvärme är.

Solinstrålning på taken delas in i tre energiklasser som illustreras med färgerna rött, orange och blått, där rött anger de högsta värdena och blått de lägsta värdena. Klicka på din byggnad i kartan så får du en översiktlig bild av hur mycket sol som strålar in på ditt tak. Beräkningarna visar potentialen för solel och solvärme i kWh/år.

Bygga, bo och miljö