Fjärrvärme

Fjärrvärme är en metod för produktion och distribution av värme. Fjärrvärmen och fjärrkylan vi har i Upplands Väsby kommer från Stockholm Exergi, som ägs till lika delar av Fortum Sverige AB och Stockholms Stadshus AB.

Fjärrvärme i Upplands Väsby

Huvuddelen av fjärrvärmen som används i kommunen kommer från Bristaverket i Sigtuna, som ingår i Stockholm Exergis nordvästra fjärrvärmenät.

I Upplands Väsby finns Vilundaverket vilket är en reservanläggning som främst används när det behövs extra värme i fjärrvärmenäten, alltså under mycket kalla vinterdagar. På Vilundaverket finns även en fjärrkyleanläggning som försörjer vissa delar av kommunen med fjärrkyla.

Fjärrvärme och Stockholm Exergi

Fjärrvärme skapas huvudsakligen från biobränsle och utsorterat brännbart avfall men även kol, olja och naturgas kan användas. Stockholm Exergi använder idag cirka 90 procent förnybara eller återvunna bränslen i sin fjärrvärmeproduktion. Målet att 100 procent av energin ska komma från förnybara bränslen eller återvunnen energi senast år 2030, men ambitionen är att målet ska nås snabbare än så.

Kontakt

För information, felanmälan, rådgivning eller frågor kontakta Stockholm Exergi kundservice på telefon 020-31 31 51.

Information om fjärrvärme på Stockholm Exergis webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 7 januari 2021