Väsby skola

För att ge plats för fler elever utvecklas skolområdet med fler byggnader. En ny skolbyggnad är på plats och ett tillagningskök har färdigställts. Byggandet av en ny matsal har påbörjats och förväntas vara färdigt under hösten 2019. Det innebär att det kommer pågå byggarbeten på och omkring skolans område.

Ny matsal

Arbetet med den nya matsalen är påbörjat och kommer pågå över sommaren. Matsalen beräknas vara klar till höstterminen 2019.

Entreprenör är Lindqvist Bygg.länk till annan webbplats

Säkerhet under pågående arbete

Det kommer finnas arbetsmaskiner på plats i området under skoltid. Av säkerhetsskäl finns ledsagare på plats vid maskinerna, när maskinerna är i arbete. Ledsagarna ansvarar för att se till att ingen kommer för nära när maskinerna är igång. Som extra säkerhetsåtgärd kommer det även sättas upp stängsel runt varje arbetsområde.

Bakgrund

Många väljer att flytta till Väsby vilket är en av flera anledningar till att behovet av grund- och förskoleplatser ökar. Just nu planerar kommunen flera nya förskolor och grundskolor, både på kort och lång sikt.

Kontakt 

Har du frågor eller funderingar om projektet kontaktar du Väsby Direkt, 08 - 590 970 00 eller vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 5 juli 2019
Bygga, bo och miljö