Runsavägen: Ny gång- och cykelbana

Under 2019 planeras en ny gång- och cykelbana byggas längs Runsavägen.

För att öka säkerheten på Runsavägen ska en ny gång- och cykelbana byggas mellan Eds Allé och Kairo. Arbetet förväntas vara färdigt under hösten 2020.

Runsavägen: Ny gång- och cykelbana
1 Uppdrag
2 Projektering
3 Upphandling
4 Byggstart
5 Pågående arbete
6 Projektet avslutat

Just nu pågår upphandling av entreprenör som ska genomföra projektet.

Byggstart är framskjuten på obestämd tid.

Ortofoto över Runsavägen

Ortofoto över Runsavägen.

Senast uppdaterad: 27 november 2019
Bygga, bo och miljö