Odenslunda: Nytt vatten och avlopp samt nytt LSS-boende

Flera av arbetena i byggprojektet Odenslunda är färdiga och satta i drift. På den här sidan kan du läsa mer om de olika arbetena.

Sophämtning under byggtiden

Under byggtiden har entreprenören, Sorex, uppdraget att dra soptunnorna fram till där de kan hämtas. SUEZ har bestämt en plats där sopbilen kan tömma soptunnorna säkert och Sorex vet var den är. Ställ ut din soptunna som vanligt, så drar Sorex den till hämtplatsen.

Postlådor under byggtiden

Sorex har ordnat tillfälliga postlådor som står vid Eddavägen 12.

Postlådor upphängda på ett metallstaket med namnen skrivna på tejpbitar.

Bilden visar de tillfälliga postlådorna.

Säkerhet under pågående arbete

Arbetsområdet kommer att variera under arbetets gång. De olika entreprenörerna kommer att planera arbetena så att till- och frånfart till skolan och bostäder går så smidigt som möjligt. De ser också till att nödvändiga funktioner som räddningstjänsten, sophämtning och brevbäraren har tillgång till Eddavägen.

Trafikanter i området förväntas följa gällande trafikregler som vanligt under byggtiden.

För allas säkerhet, respektera avgränsningar och följ anvisningar.

När vi ändå ska koppla på det nya LSS-boendet på VA-systemet passar vi på att byta ut de befintliga vatten- och avloppsledningarna som ligger under Eddavägen. Vi har tidigare bytt ut delar av ledningarna under Eddavägen samt längs Rosendalsvägen.

Entreprenör för arbetet är SOREX Entreprenadlänk till annan webbplats.

LSS-boendet

Slutbesiktning av LSS-boendet med sex stycken lägenheter är klart. Verksamheten börjar inflyt vid månadsskiftet augusti-september 2020.

Odenslunda: Nytt vatten och avlopp samt nytt LSS-boende på Eddavägen
1 Uppdrag
2 Upphandling
3 Byggstart
4 Pågående arbete
5 Slutbesiktning
6 Projektet avslutat

Nya VA-ledningar:

Upphandlingen är avslutad. Överklaganstiden går ut 22 oktober 2019.

Nya VA-ledningar:

Byggstart är planerad till november.

VA-ledningar

VA-projektet är slut besiktigat och överlämnat till oss på kommunen för drift.

Projekt är avslutat.

Frågor och synpunkter

Om du har frågor om arbetena på Eddavägen är du välkommen att kontakta Väsby Direkt på telefon 08-590 970 00, tryckval 5 eller via mejl vasbydirekt@upplandsvasby.se.

Senast uppdaterad: 14 september 2020