Odenslunda LSS-boende

Kommunen bygger ett nytt LSS-boende i Odenslunda. Boendet kommer ha 6 stycken lägenheter. Arbetet planeras vara färdigt våren 2020.

Bakgrund

Kommunens Social- och omsorgskontor har beställt ny gruppbostad om 6 nya platser. Kontoret för samhällsbyggnad är ansvarig för uppdraget och genomförandet.

Säkerhet under pågående arbete

Under hela byggtiden kommer det finnas arbetsmaskiner på plats. Av säkerhetsskäl finns så kallade ledsagare på plats när maskinerna är i arbete. Ledsagarna ansvarar för att se till att ingen kommer för nära när maskinerna är igång. Följ deras anvisningar.

Arbetet med Etapp 2 har påbörjas. Entreprenör jobbar med rivning av befintliga asfalt och plattor på mark samt avverkning av träd och buskar.

Därefter kommer arbete med stommen för huset att ta vid.

Det kommer att vara byggtrafik i området under hela byggnationstiden. Följ skyltar och anvisningar från ledsagare. 

Mer information

Beställare: Social- och omsorgskontoret

Byggherre: Kontoret för samhällsbyggnad

Entreprenör byggetapp 1: MJ Contractor

Entreprenör byggetapp 2: Projektverkstaden AB

Byggsamordnare: Kontoret för samhällsbyggnad, Fastighetsenheten

För frågor och synpunkter kontaktar du Väsby Direkt, 08 - 590 970 00 eller vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 9 juli 2019
Bygga, bo och miljö