Ekebyvägen: Ny gång- och cykelbana

För att öka säkerheten längs Ekebyvägen förlängs gång- och cykelbanan österut mellan Igelvadsstråket och övergångsstället på Ekebyvägen.

Arbetet kommer pågå från början av december 2019 till våren 2020. Först schaktas och fylls marken. Efter det justeras marken till rätt nivå och permanent belysning sätts upp. Till våren läggs asfalt och återställningsarbeten att utföras.

Det röda strecket visar den nya gång och cykelvägens dragning längs Ekebyvägen

Det röda strecket visar den nya gång- och cykelvägens dragning

Ekebyvägen: Ny gång- och cykelbana
1 Projektering
2 Upphandling
3 Byggstart
4 Pågående arbete
5 Projektet avslutat

Byggstart planeras till början av december 2019.

Just nu pågår åtgärder som kom fram vid slutbesiktnignen. När de är åtgärdade kommer det asfalteras och den permanenta belysningen monteras.

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter på projektet är du välkommen att kontakta Väsby Direkt på 08 - 590 970 00, tryckval 5 eller via mejl vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 2 april 2020
Bygga, bo och miljö