Eds Kyrka: nya vatten- och avloppsledningar

Under våren och sommaren 2020 bygger kommunen nya vatten- och avloppsledningar vid Eds kyrka.

Arbetet på platsen kommer pågå mellan klockan 06:30 till 19:00 måndag till och med torsdag. Mellan dessa tider kommer det förekomma ljud och trafik som kan upplevas störande. Arbetet utförs av kommunens entreprenör SOREX Entreprenad AB.

Kartan visar hur de nya ledningarna ska gå

Kartan visar hur de nya ledningarna ska gå

Under byggtiden kommer framkomligheten begränsas runt kyrkan. Det kommer sättas upp byggstaket och trafiken kommer ledas om till tillfälliga vägar.

Alla trafikanter i området förväntas följa gällande trafikregler. Arbetsområdet kommer variera under arbetes gång, så var uppmärksam på förändringar.

Eds Kyrka: nya vatten- och avloppsledningar
1 Uppdrag
2 Projektering
3 Upphandling
4 Byggstart
5 Pågående arbeten
6 Slutbesiktning
7 Projektet avslutat

Byggstart är planerad till vecka 11, 2020.

Senast uppdaterad: 14 september 2020