Byggprojekt

Upplands Väsby växer och flera nya byggprojekt pågår och planeras i kommunen bland annat Väsby Entré vid stationen och Fyrklövern söder om Väsby centrum. Totalt finns färdiga planer för över 2 000 nya bostäder.

Väster om Ägget och Prästgårdsmarken byggs småhus och flerbostadshus. Totalt kommer cirka 800 bostäder att byggas i flera etapper. Kommunen bygger också en f...

I kvarteret Fyrklövern byggs den moderna småstaden genom att omvandla befintlig bebyggelse och förtäta med nya innovativa lösningar.

Ombyggnad, Mälarvägen, Husarvägen, Ekebovägen, tillfällig väg, Vilundahallen

Under vintern 2019 och våren 2020 händer det mycket på Eddavägen 2 - 16. Kommunen bygger ett nytt LSS-boende och byter samtidigt ut vatten- och avloppslednin...

Ny radhusbebyggelse och en ny LSS-gruppbostad för fem boende kommer att uppföras inom bostadsområdet Prästgårdsmarken.

Hösten 2020 inleds bygget av nya hyreshus i korsningen Optimusvägen och Finspångsvägen. Det är Laterre Nouvelle AB som bygger cirka 78 hyresrätter.

Väsby Entré, där även Järnvägsparken ingår, planeras bli en ny stadsdel med trivsamma stadsmiljöer och funktionsblandade kvarter.

I Brunnby-Vik planeras ett nytt bostadsområde: Wijk Oppgård. Området är planerat som en trädgårdsstad med blandning av villor, radhus, kedjehus och parhus. T...

För att öka säkerheten längs Runsavägen byggs en gång- och cykelbana mellan Eds allé och Skarvängskroken.

Från och med hösten 2019 och ungefär ett år framåt kommer Älvsundavägen byggas om. I samband med det byggs också en ny gång- och cykelväg samt en yta för en...

För att öka säkerheten längs Ekebyvägen förlängs gång- och cykelbanan österut mellan Igelvadsstråket och övergångsstället på Ekebyvägen.

På Skvaltagatan 2 byggs ett nytt LSS-boende. Boendet planeras ha 6 lägenheter.

Under våren och sommaren 2020 bygger kommunen nya vatten- och avloppsledningar vid Eds kyrka.