Byggprojekt

Upplands Väsby växer och flera nya byggprojekt pågår och planeras i kommunen bland annat vid stationen, i Fyrklövern söder om Väsby centrum och på Smedsgärdstomten. Totalt finns färdiga planer för över 2 000 nya bostäder.

Eds allé

Väster om Ägget och Prästgårdsmarken byggs småhus och flerbostadshus. Totalt kommer cirka 750 bostäder att byggas i flera etapper.

Ekebo förskola

Kommunen möter upp behovet av fler förskoleplatser genom både temporära och permanenta lokallösningar. I området Ekebo finns den nya förskolan Skogsbrynet me...

Fyrklövern

I kvarteret Fyrklövern byggs den moderna småstaden genom att omvandla befintlig bebyggelse och förtäta med nya innovativa lösningar.

Odenslunda skola

Upplands Väsby kommun planerar att rusta upp befintlig gata och VA på Rosendals- och Eddavägen.

Prästgårdsmarken

Ny radhusbebyggelse och en ny LSS-gruppbostad för fem boende kommer att uppföras inom bostadsområdet Prästgårdsmarken.

Skälbyvägen LSS-boende

Upplands Väsby kommun bygger ett LSS-boende på Skälbyvägen 16. Boendet innehåller sex lägenheter och gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen samt gemensam trä...

Tegelbruket

Flerbostadshus i nytt bostadskvarter norr om kvarteret Korpkulla i centrala Upplands Väsby. Totalt cirka 150 lägenheter. Husen uppförs av JM.

Trädgårdsvägen

Nytt flerbostadshus kommer att uppföras intill Trädgårdsvägen/Runbyvägen. Totalt 59 lägenheter. Byggherre är BRABO.

Väsby Entré

Väsby Entré, där även Järnvägsparken ingår, planeras bli en ny stadsdel med trivsamma stadsmiljöer och funktionsblandade kvarter.

Väsby skola

För att ge plats för fler elever och tillgång till mottagningskök utvecklas skolområdet med flera byggnader.

Östra Frestaby

Söder om Ekebyvägen och öster om Älvhagsvägen byggs en ny "Trädgårdsstad" med ny kommunal infrastruktur, fristående bostadshus, radhus och flerbostadshus.