Byggprojekt

Upplands Väsby växer och flera nya byggprojekt pågår och planeras i kommunen bland annat Väsby Entré vid stationen och Fyrklövern söder om Väsby centrum. Totalt finns färdiga planer för över 2 000 nya bostäder.

Eds allé

Väster om Ägget och Prästgårdsmarken byggs småhus och flerbostadshus. Totalt kommer cirka 750 bostäder att byggas i flera etapper.

Ekebo förskola

Kommunen möter upp behovet av fler förskoleplatser genom både temporära och permanenta lokallösningar. I området Ekebo finns den nya förskolan Skogsbrynet me...

Fyrklövern

I kvarteret Fyrklövern byggs den moderna småstaden genom att omvandla befintlig bebyggelse och förtäta med nya innovativa lösningar.

Odenslunda

Upplands Väsby kommun planerar att rusta upp befintlig gata och VA på Rosendals- och Eddavägen.

Prästgårdsmarken

Ny radhusbebyggelse och en ny LSS-gruppbostad för fem boende kommer att uppföras inom bostadsområdet Prästgårdsmarken.

Runby skola

Kommunen möter upp behovet av fler grundskoleplatser genom både temporära och permanenta lokallösningar. Runby skola har byggts ut med ytterligare 200 platse...

Skälbyvägen LSS-boende

Upplands Väsby kommun har under sommaren färdigställt ett LSS-boende på Skälbyvägen 16. Inflyttning skedde i juli. Boendet innehåller sex lägenheter och geme...

Tegelbruket

Flerbostadshus i nytt bostadskvarter norr om kvarteret Korpkulla i centrala Upplands Väsby. Totalt cirka 150 lägenheter. Husen uppförs av JM.

Trädgårdsvägen

Nytt flerbostadshus har uppförts intill Trädgårdsvägen/Runbyvägen. Totalt 59 lägenheter. Byggherre är BRABO.

Vilunda 18:1 (Rörabtomten)

Ett nytt flerbostadshus kommer byggas intill Finspångsvägen/Optimusvägen. Totalt blir det ca 60 lägenheter, varav ca 5 kommer vara stadsradhus (hyresrätt). B...

Väsby Entré

Väsby Entré, där även Järnvägsparken ingår, planeras bli en ny stadsdel med trivsamma stadsmiljöer och funktionsblandade kvarter.

Väsby skola

För att ge plats för fler elever och tillgång till mottagningskök utvecklas skolområdet med flera byggnader.

Östra Frestaby

Söder om Ekebyvägen och öster om Älvhagsvägen byggs en ny "Trädgårdsstad" med ny kommunal infrastruktur, fristående bostadshus, radhus och flerbostadshus.

Wijk Oppgård

I kommundelen Brunnby-Vik planeras för en varierad småhusbebyggelse och låga flerbostadshus om cirka 140 bostäder. Därutöver blir det ny lokalisering av Viks...

Odenslunda LSS-boende

Kommunen bygger ett nytt LSS-boende i Odenslunda. Boendet kommer ha 6 stycken lägenheter. Arbetet planeras vara färdigt våren 2020.