Ovårdade tomter

Det är fastighetsägarens skyldighet att vårda sin tomt och sina byggnader.

Ovårdade tomter och byggnader kan vara störande och en fara för omgivningen. Bygg- och miljönämnden har ansvar för tillsynen för att bland annat tomter, lekplatser och byggnader hålls vårdade. Föreläggande och vite kan bli aktuellt om inte brister åtgärdas efter uppmaning.

Information till tomtägaren: klipp häcken!

Senast uppdaterad: 14 november 2019