Kungörelser

När byggnadsnämnden har fattat beslut i ett ärende om lov eller förhandsbesked ska beslutet delges sökande, fastighetsägare och eventuella personer som lämnat synpunkter.

Information skickas även i brev till kända sakägare.
Om det rör sig om ett stort antal personer som ska få information kungörs det även via kommunens webbplats.
Dessutom ska beslutet också kungöras i Post- och Inrikes tidningar.

För att hitta kungörelser på Post- och Inrikes Tidningars webbplats följer här en guide hur du hittar rätt.

  • Gå in på webbplatsen www.poit.se.länk till annan webbplats
  • Välj "Sök kungörelse" i listan till vänster.
  • Välj avancerad sökning.
  • Välj tidsperiod.
  • Under namn/uppgiftslämnare skriv "Upplands Väsby kommun".
  • Tryck på sök.

Du får nu fram alla bygglov som blivit beviljade i Upplands Väsby Kommun.

Bygga, bo och miljö