Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Generellt så gäller att alla byggnader och miljöer av kulturhistoriskt intresse ska tas omhand genom underhåll. De får inte förvanskas och eventuella ändringar ska ske varsamt.

Ta därför alltid kontakt med oss om du tror att ditt hus kan vara speciellt.

Byggnadsminnesförklaring

Byggnadsminnesförklaring är det starkaste skyddet för kulturhistorisk bebyggelse. För dessa hus finns stränga skyddsbestämmelser för vad du får och inte får göra. För att få göra ändringar i sådana byggnader måste du få tillstånd från Länsstyrelsen.

Q-märkta byggnader

I en detaljplan kan beteckningen ”q” anvisa att byggnaden eller miljön är skyddad på grund av sina kulturhistoriska värden.

Bestämmelsen kan handla om att byggnaden inte får rivas eller att byggnaden inte får ändras på ett sätt så att det kulturhistoriska värdet minskar.

K-märkta byggnader

Märkningen "k" på byggnader i detaljplanen betyder att du måste vara särskilt varsam vid ändringar och ombyggnader.

Att äga och underhålla bebyggelse som har kulturhistoriskt intresse kan ibland vara dyrt. Därför kan du i vissa fall få bidrag från Länsstyrelsen för renovering och underhåll.

Information om bidrag på länsstyrelsen Stockholms webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 14 november 2019