Kaminer och eldstäder

Vid installation av eldstad finns det en del att ta hänsyn till. Det är bland annat viktigt att kontrollera att bjälklaget tål belastningen, att avståndet mellan brännbart material och skorsten är tillräckligt samt vad sotaren behöver för att på ett säkert sätt kunna ta sig upp på taket.

Dessa åtgärder kräver anmälan

  • installation av kamin, eldstad eller rökkanal
  • en väsentlig förändring av kamin, eldstad eller rökkanal
  • kassett eller motsvarande som sätts in i en tidigare öppen eldstad.

Din anmälan ska innehålla:

  • Kontrollplan som beskriver vad som ska kontrolleras under installationen.
  • Planritning där du visar var du vill placera eldstaden samt en ritning med gavelfasad som visar skorstenens läge och höjd över taknock.
  • Prestandadeklaration för eldstaden och rökkanaler (beställs hos leverantör).

Att tänka på efter att du gjort en anmälan

  • Innan du påbörjar arbete måste du ha fått ett startbesked.
  • När du installerat en eldstad ska du skicka in ett godkänt besiktningsintyg från en skorstensfejarmästare.
  • Innan du får börjar elda måste du ha fått ett slutbesked.
Senast uppdaterad: 15 februari 2021