Altan, uteplats, pool, skärmtak

Altan, uteplats, pool och skärmtak är några av de vanligaste byggprojekten. Oftast kräver de inte bygglov.

En altan behöver bygglov om altangolvet på något ställe är högre än 0,9 meter från befintlig marknivå.

Även låga altaner som är under 0,9 meter kräver bygglov om:

  • det byggs ett rum under, exempelvis ett förråd eller en källare
  • en altan byggs ovanpå en byggnad
  • en altan byggs i ett takfall
  • en altan byggs in, exempelvis genom en inglasning
  • om du planerar att bygga nära tomtgräns och altanen på så sätt riskerar att skugga din grannes fastighet eller om din granne riskerar att störas av ljud eller insyn.

Lovbefriade altaner kan utrustas med sedvanligt räcke.

I anslutning till bostadshus får du utan bygglov bygga uteplatser med mur eller plank som inte är högre än 1,8 meter. Muren eller planket får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Information om mur och plank

Du behöver inte lov för en helt nedgrävd pool. Om du däremot ändrar marken runt poolen mer än en halvmeter eller om poolen helt eller delvis sticker upp ur marken mer än en halvmeter kan det krävas lov. Tänk också på att plank, altaner, poolhus och murade utegrillar kan kräva bygglov beroende på bland annat placering och utformning. Även skyddstak över pooler kan vara bygglovspliktiga.

Du som bygger en pool ska också tänka igenom hur du tänker göra dig av med vattnet när du tömmer poolen.

Drunkning och barnsäkerhet

Tänk på att drunkning är den vanligaste dödsorsaken för barn ett till sex år. Nu finns ett informationsmaterial som ger råd om hur pooler och dammar kan barnsäkras. I materialet ges också en beskrivning av vilka regler som gäller och ägarens ansvar utifrån dessa.

Informationsblad från MSB om barnsäker pool och trädgårdsdammlänk till annan webbplats

Du får också ordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer om taket inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaket får inte heller sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Bygga, bo och miljö