Sotning

Brandkåren Attunda verkar som tillsynsmyndighet för sotarna och gör årlig revision av sotningsverksamheten. Upphandlade sotare i Upplands Väsby kommun är Attunda Sot och Vent AB.

Brandkåren Attunda fast­ställer taxa för sotning och brandskyddskontroll samt tidsfrister för sotning.

Aktuell taxa för sotning 2018länk till annan webbplats

Har du frågor och funderingar om sotning, aktuell sotnings­taxa och brand­skydds­kontroll, hur tjänsten har utförts eller reklamationer kontaktar du Upplands Väsbys sotnings­entreprenör Attunda Sot och Vent AB.

Information om sotning på Attunda Sot och Vents webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 23 januari 2019
Bygga, bo och miljö