Äldreboende

Ett särskilt boende för äldre är till för dig som inte längre kan få behovet av omsorg, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet.

Du erbjuds en trygg och god omvårdnad

Varje boende har ett eget rum med badrum samt tillgång till matsal och gemensamma utrymmen. Måltider och omvårdnad ingår och personal finns på boendet dygnet runt. Vissa boenden har inriktning mot omvårdnad av äldre och en del boenden har demensinriktning.

Trygg och god omvårdnad

Ett särskilt boende ger dig en trygg och god omvårdnad. På boendet kan du delta i sociala aktiviteter, både enskilt och i grupp.

Du väljer vilket boende du vill bo på

När du fått ett bifallsbeslut om särskilt boende väljer du själv var du vill bo. 

Beräkna din avgift

Du kan beräkna din ungefärliga vårdavgift direkt på vår webbplats. För mer information om din avgift kan du kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Beräkningen gäller vårdavgift i äldreboende för en person. Beräkningen ger en ungefärlig uppgift om din kostnad.

Fyll i mallen och klicka sedan på knappen "Beräkna".

Beräkningen avser person
Inkomst av tjänst/pension kr/månad
Inkomst av kapital kr/månad
Skatt kr/månad
Bostadshyra kr/månad
Bostadstillägg kr/månad
Matabonnemang

 

Senast uppdaterad: 15 januari 2019
Bygga, bo och miljö