Markanvisningar

För att utveckla kommunens mark för ny bebyggelse på bästa sätt fördelas marken till byggherrar genom markanvisning. Varje markanvisning som görs ska bidra till en långsiktigt hållbar och attraktiv kommun.

Policy för markanvisning samt riktlinjer för markanvisningar och marköverlåtelseavtal

 

Senast uppdaterad: 25 juni 2019
Bygga, bo och miljö