Bostäder och offentliga lokaler

Är du på väg att flytta till eller letar du efter en ny bostad i Upplands Väsby? Kanske har du behov av att anpassa din bostad eller funderar på någon typ av särskilt boende? Här finns samlad information för dig som söker bostad i Upplands Väsby.

Hitta bostad

I kommunen finns ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer. Kommunen förmedlar dock inga bostadslägenheter.

Lediga tomter

När kommunen har tomter till salu sker försäljning via fastighetsmäklare. Kommunen har ingen kö för försäljning av tomter.

Markanvisningar

För att utveckla kommunens mark för ny bebyggelse på bästa sätt fördelas marken till byggherrar genom markanvisning.

Störningsjour

Här finns information om kommunens felanmälan samt kontaktuppgifter till jour.

Boendemiljö

Boendemiljön är viktig för din hälsa. Bor du i flerfamiljshus och upplever problem med din inomhusmiljö ska du i första hand kontakta fastighetsägaren.

Särskilda boenden

Äldreboende, anpassat boende, familjehem, bostad med särskild service.

Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Offentliga lokaler

Offentliga lokaler är den typ av lokaler som många människor har tillträde till som skolor, förskolor och vårdlokaler etcetera.

Tillgänglighet

Upplands Väsby kommun ska vara tillgänglig för alla. Om du har en funktionsnedsättning ska du kunna delta i samhället utifrån dina egna förutsättningar.

Adresser och namnsättning

Alla byggnader ska ha en adress. I Väsby är det namnberedningen som föreslår namn till gator och allmänna platser. Sedan tar kommunfullmäktige ett beslut.