Slam och latrin

Om du har ett eget avlopp med slamavskiljare eller sluten tank behöver de tömmas regelbundet. Har du en torrtoalett kan du anlita kommunens entreprenör SUEZ för tömning. Vill du hellre ta hand om latrintömningen själv måste du söka dispens hos kommunens bygg- och miljökontor.

Tömning av latrin

Tömning av latrin sköts av kommunens entreprenör SUEZ. För permanentboende hämtas latrin en gång i månaden. För fritidsboende hämtas latrin en gång i månaden under perioden 1 maj till 31 oktober.

Tömning av slam

Slamtömning av brunn eller tank sköts av Sortera Industry (tidigare LS Tankservice). Tömning ska ske minst en gång per år. Slamavskiljare och tank ska vara lättillgängliga och tydligt markerade. Sortera Industry sköter även debitering.

Har du frågor om slamtömning eller din faktura kontaktar du Sortera Industry på telefon 08-35 63 27.

Du kan även skicka e-post slam@sortera.se

Information på Sortera Industrys webbplatslänk till annan webbplats

Extra tömning av latrin och dispans från ordinarie tömning

Behöver du extra tömning av latrin beställer du det hos Väsby Direkt, 08 - 590 970 00, tryckval 4.

Du kan även få undantag från regler om ordinarie tömning för både latrin och slam. Kontakta bygg- och miljökontoret via Väsby Direkt 08-590 970 00, tryckval 5.  

Senast uppdaterad: 11 september 2020