Hämtning

Här hittar du information om hämtningar av ditt avfall. Vilken dag som ditt avfall hämtas beror på vilket abonnemang du har valt och var i kommunen du bor.

Jul- och nyårshämtningar

Året 2020 slutar på en udda vecka vilket skapar förändringar i hämtningarna för mat- och restavfall. Här kan du läsa vilken vecka vi kommer till dig för att hämta. Du har fortfarande hämtningen på samma veckodag som innan.

Hämtningsschema

Hämtningsabonnemang

Hämtningsvecka

Varje vecka

Ditt kärl kommer att tömmas som vanligt under jul och nyår.

Varannan vecka på udda veckor

Ditt kärl kommer att tömmas vecka 51, 53 och 1.

Varannan vecka på jämna veckor

Ditt kärl kommer att tömmas vecka 52, 1 och 2.

Månadshämtning

Ditt kärl kommer att tömmas vecka 1 och nästa tömning blir sedan vecka 4, om du inte sen tidigare vet att ditt kärl har töming under vecka 3.

Varannan månadshämtning

Ditt kärl kommer att tömmas vecka 1, sen kommer vi tömma kärlen nästa gång vecka 4, om du inte sen tidigare vet tömingen varit under vecka 3. Nästa tömning blir sedan 8 veckor senare, alltså vecka 12 respektive vecka 11.

Som vanligt ska du låta soptunnan stå kvar ute om den inte har blivit tömd. Ibland är det halt och snö som gör att det tar längre tid än det brukar att komma fram till din soptunna.

Efter jul- och nyårsperioden kommer hämtningarna att rulla på som innan.

Sophämtningstider

Dina sopor hämtas mellan klockan 06.00 och 21.00. Det är sällan hämtningar sker kvällstid. Ibland händer det att sopbilar går sönder, chaufförer blir sjuka eller att andra oförutsedda händelser sker. Vänta gärna därför med att anmäla uteblivna hämtningar till dagen efter.

Övriga frågor

Har du frågor om:

 • ditt abonnemang,
 • när din tömningsdag är du kan även få ett hämtningssschema,
 • eller vill anmäla att dina sopor inte blivit tömda,
 • beställa en extra tömning.

Kontakta Väsby Direkt på vasbydirekt@upplandsvasby.se eller ring 08-590 970 00, tryckval 4.

Restavfall

När hämtas mitt restavfall?

Ditt restavfall hämtas varje, varannan, var fjärde eller var åttonde vecka. Det beror på vilket abonnemang du har valt.

Information om abonnemang för restavfall

Vad är restavfall?

Restavfall är det som blir kvar när du har sorterat ut matavfall och förpackningar från din soppåse.

Exempelvis:

 • Blöjor, tamponger och bindor
 • Fönsterkuvert
 • Kattsand och burströ
 • Tops
 • Plåster
 • Tand-, disk- och toaborstar (OBS! Dessa kan sorteras som hårdplast på återvinningscentralen också)

Matavfall

När hämtas mitt matavfall?

Ditt matavfall hämtas varje eller varannan vecka. Det beror på vilket abonnemang du har valt. Här finns mer information om matavfall.

Vad är matavfall?

Matavfall är sånt som blir över när du lagar mat. Exempelvis skal från rotfrukter, skaldjur och grönsaker.

Grovafall

När hämtas mitt grovavfall?

Har du grovavfalls-abonnemang med hämtning vår och höst blir du informerad i god tid innan. Har du beställt hämtning av grovavfall i container, storsäck eller lösmängd står det i din beställningsbekräftelse vilket datum du har valt.

Vad är grovavfall?

Grovavfall är sånt som inte får plats i din soptunna. Du kan lämna det på återvinningscentralen eller ha ett abonnemang. Du kan också beställa hämtning i storsäck eller container. Kontakta Väsby direkt för mer information.

Farligt avfall

Hämtning av farligt avfall och elavfall ingår i din grundavgift. Alla en- och tvåbostadshus i Väsby ska ha en röd box där du lägger ditt farliga avfall och mindre elavfall. När boxen är full betälller du hämtning av den via Väsby Direkt, 08 - 590 970 00, tryckval 4. Har du ingen röd box? Då beställer du den på samma sätt.

Trädgårdsavfall

Vad är trädgårdsavfall?

Trädgårdsavfall är det avfall som uppstår i din trädgård:

 • Kvistar och ris
 • Gräsklipp och löv

Du kan få det hämtat vid din tomtgräns om du har ett abonnemang. Du buntar det eller lägger det i egna säckar.

Förpackningar och tidningar

Att sortera ut förpackningar och tidningar från dina vanliga sopor är det lättaste sättet att göra miljön en tjänst. Du lämnar det du sorterat till återvinning på en återvinningsstation. På så sätt bidrar du till att de blir nya förpackningar.

Du lämnar dina förpackningar på någon av FTI:s återvinningsstationer. Det gå också att lämna dem på återvinningscentralen i Smedby eller mobila återvinningscentralen.

Restavfall

När hämtas mitt restavfall?

Det är din hyresvärd eller styrelse som vet hur ofta och vilka dagar ditt restavfall hämtas.

Vad är restavfall?

Restavfall är det som blir kvar när du har sorterat ut matavfall och förpackningar från din soppåse.

Exempelvis:

 • Blöjor, tamponger och bindor
 • Fönsterkuvert
 • Kattsand och burströ
 • Tops
 • Plåster
 • Tand-, disk- och toaborstar (OBS! Dessa kan sorteras som hårdplast på återvinningscentralen också)

Matavfall

När hämtas mitt matavfall?

Matavfallet hämtas en gång i veckan. Det är din hyresvärd eller styrelse som vet vilken dag.

Vad är matavfall?

Matavfall är sånt som blir över när du lagar mat. Exempelvis skal från rotfrukter, skaldjur och grönsaker.

Grovavfall

Vad är grovavfall?

Grovavfall är till exempel:

 • trasiga möbler och inredning
 • trasig sport- och fritidsutrustning
 • gamla böcker
 • trasiga barnvagnar och cyklar
 • madrasser som inte går att använda

Var kan jag lämna mitt grovavfall?

Du kan alltid lämna det gratis på återvinningscentralen i Smedby eller mobila återvinningcentralen. Vissa fastighetsägare erbjuder sina boende att lämna grovavfall i soprummet.

Farligt avfall

Du som bor i lägenhet har ofta en insamlingsplats för elavfall, batterier, glödlampor och lysrör i ditt miljörum. Fråga din fastighetsskötare om du är osäker.

Farligt avfall som till exempel nagellack, färg eller lösningsmedel måste lämnas på återvinningscentralen i Smedby eller på mobila återvinningscentralen. Det är gratis för dig som privatperson.

Mer information om återvinningscentraler

Elavfall

Du som bor i lägenhet kan ofta lämna elavfall i ditt miljörum. Som elavfall räknas allt med sladd och batteri, men också batterier, glödlampor och lysrör. Kan du inte lämna elavfall där du bor kan du lämna det till butiker som säljer elprodukter. Smått elavfall (mindre än 25 cm), kan du lämna kostnadsfritt i obegränsad mängd till alla större butiker. För stort elavfall gäller en-mot-en principen. När du köper en ny produkt kan du lämna din gamla i butiken.

Mer information om butiksinsamling på El-kretsens hemsidalänk till annan webbplats

Förpackningar och tidningar

Att sortera ut förpackningar och tidningar från dina vanliga sopor är det lättaste sättet att göra miljön en tjänst.

Det är din hyresvärd eller styrelse som bestämmer om du ska ha möjlighet att sopsortera i ert miljörum. Har du inte möjlighet att lämna dina förpackningar i miljörummet kan du alltid lämna dem till någon av FTI:s återvinningsstationer.

Restavfall

När hämtas mitt restavfall?

Ditt restavfall hämtas varje, varannan, var fjärde eller var åttonde vecka. Det beror på vilket abonnemang du har valt.

Information om abonnemang för restavfall

Vad är restavfall?

Restavfall är det som blir kvar när du har sorterat ut matavfall och förpackningar från din soppåse.

Exempelvis:

 • Blöjor, tamponger och bindor
 • Fönsterkuvert
 • Kattsand och burströ
 • Tops
 • Plåster
 • Tand-, disk- och toaborstar (OBS! Dessa kan sorteras som hårdplast på återvinningscentralen också)

Matavfall

När hämtas mitt matavfall?

Ditt matavfall hämtas varje eller varannan vecka. Det beror på vilket abonnemang du har valt. Här finns mer information om matavfall.

Vad är matavfall?

Matavfall är sånt som blir över när du lagar mat. Exempelvis skal från rotfrukter, skaldjur och grönsaker.

Farligt avfall

Hämtning av farligt avfall och elavfall ingår i din grundavgift. Alla en- och tvåbostadshus i Väsby ska ha en röd box där du lägger ditt farliga avfall och mindre elavfall. När boxen är full betälller du hämtning av den via Väsby Direkt, 08 - 590 970 00, tryckval 4. Har du ingen röd box? Då beställer du den på samma sätt.

Nyinflyttad

Välkommen till Upplands Väsby!

Flyttar du in i en villa eller ett radhus behöver du starta ett nytt avfallsabonnemang. Det gör du lättast i vår e-tjänst. För att använda e-tjänsten måste du ha ett BankID.

Du kan också kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt på 08 - 590 970 00, tryckval 4.

Restavfall

Ni kan välja att få restavfallet hämtat en, två eller tre gånger i veckan. Kostnaden beror på vilken storlek ni har på kärlen och hur ofta de töms.

Länk till mer information om avfallsabonnemang

Matavfall

Ni kan erbjuda era boende matavfallsinsamling. Matavfallet hämtas en gång i veckan. Kommunen tillhandahåller matavfallsinsamling i 140 liters-kärl eller i underjordsbehållare.  

Grovavfall

Ni kan ha ett abonnemang där ni får regelbundna hämtningar från ert miljörum. Kommunen tillhandahåller hämtning i 660 liters-kärl eller 1000 liters-kärl en, två eller tre gånger i veckan.

Länk till mer information om grovavfallsabonnemang

Det finns också möjlighet att beställla containrar eller storsäckar till exempelvis städdagar.

För att farligt avfall inte ska hamna bland övriga sopor rekommenderar kommunen att det finns plats i ert miljörum där boende kan lämna sitt farliga avfall och elavfall.

Skåp för farligt avfall

För att samla in farligt avfall som exempelvis målarfärg, kemikalier och lösningsmedel krävs tillstånd. Bland annat måste farligt avfall placeras i ett låst, brandsäkert utrymme där det inte kan läcka till dag- eller spillvattenbrunnar. Vill ni ha insamling av farligt avfall i ert miljörum kontaktar ni Väsby Direkt, tryckval 4.

Ni kan alltid hänvisa era boenden att lämna in sitt farliga avfall gratis på någon av SÖRABs återvinningscentraler.

Insamling av elavfall

Kommunen hämtar ert elavfall kostnadsfritt en gång i månaden. Utrusning för insamlingen hyr eller köper ni själva av valfri entreprenör. För att få ert elavfall hämtat kontaktar ni Väsby Direkt, tryckval 4.

Ni kan alltid hänvisa era boende till någon av SÖRABs återvinningscentraler eller till butiker som säljer produkter med sladd eller batteri som tar emot elavfall.

Förpackningar och tidningar

Som fastighetsägare kan ni erbjuda era boende att ha fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Ni är fria att vända er till valfri entreprenör.

I Upplands Väsby innehåller en genomsnittlig soppåse en tredjedel förpackningar och tidningar samt en tredjedel matavfall. Det innebär att endast en tredjedel verkligen är restavfall. Genom att ge era boende möjligheten att sopsortera nära sitt hem gör ni både miljön en tjänst och kan sänka era kostnader för sophämtningen.

Senast uppdaterad: 7 januari 2021