Hämtning

Det är kommunen som ansvarar för att du som bor i Upplands Väsby får ditt avfall hämtat och omhändertaget på rätt sätt. Vi ansvarar för ditt restavfall, matavfall, grovavfall och farligt avfall.

Förpackningar och tidningar är det Förpacknings- och tidningsindustrin (FTI) som ansvarar för.

Vilken dag dina sopor hämtas beror på var i kommunen du bor och hur ofta dina sopor töms. För att få reda på din hämtningsdag kontaktar du Väsby Direkt 08 - 590 970 00, tryckval 4 eller vasbydirekt@upplandsvasby.se.

Du som bor i enbostadshus väljer vilket avfallsabonnemang du vill ha. Att ha ett abonnemang innebär att du betalar för ett visst antal hämtningar per år. Ju mer du sorterar, desto färre hämtningar behöver du. Ju färre hämtningar du har desto billigare blir det. Vill du ändra abonnemang kontaktar du Väsby direkt, 08 - 590 970 00, tryckval 4.

Varje eller varannan vecka

I enbostadshus kan du välja att få ditt restavfall hämtat varje eller varannan vecka. Har du matavfallsinsamling kan du även få hämtning var fjärde eller var åttonde vecka.

Var förberedd inför hämtning

  • Soptunnan ska stå vid vägen senast klockan 06.00 dagen då soporna hämtas. Ställ gärna ut det redan kvällen innan.
  • Det måste gå att stänga locket helt. Överfulla eller för tunga kärl hämtas inte.
  • Det ska vara skottat och sandat fram till soptunnan vintertid så att chauffören inte halkar och gör sig illa.

Mer information om vilket ansvar som du som fastighetsägare eller boende har finns i Avfallsföreskrifterna.

Har du frågor om ditt abonnemang, vill anmäla att dina sopor inte blivit hämtade eller beställa en extra hämtning, kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt 08 - 590 970 00, tryckval 4.

Gemensamma soptunnor med din granne

Har du lite sopor kan du dela soptunna med din granne. Ni kan också ha gemensam tunna för matavfall.

Restavfall och matavfall hämtas en gång i veckan. Det går att få hämtning fler dagar i veckan mot en tilläggsavgift, men då måste fastighetsägaren beställa det.

Sophämtning sker varannan vecka under perioden 1 maj till 31 oktober. Vill du ha sophämtning på annan tid, kan du beställa det mot avgift via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, 08 - 590 970 00, tryckval 4.

Till grovavfall räknas skrymmande restavfall, det vill säga sånt som inte får plats i din soptunna.

Du som bor i Upplands Väsby kan alltid lämna ditt grovavfall gratis på återvinningscentralen i Smedby och på den mobila återvinningscentralen.

Information om beställning av storsäckar

Information om hyra av container

Har du bara lite sopor eller inte kommer använda din bostad på tre sammanhängande månader kan du ansöka om att få dispens från sophämtningen. Du kan också ansöka om att få längre mellan dina sophämtningar om du har en anmäld hemkompost. Din ansökan prövas av miljönämnden.

Du behöver inte ansöka om längre hämtintervall av dina sopor om du har matavfallsinsamling minst varannan vecka. För handläggning av din ansökan tar kommunen ut en fast avgift enligt årets taxa.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områdelänk till annan webbplats

Information om dispenser för sophämtning

Senast uppdaterad: 24 juli 2018
Bygga, bo och miljö