Hämtning

Det är kommunen som ansvarar för att du som bor i Upplands Väsby får ditt avfall hämtat och omhändertaget på rätt sätt. Vi ansvarar för ditt restavfall, matavfall, grovavfall och farligt avfall.

Förpackningar och tidningar är det Förpacknings- och tidningsindustrin (FTI) som ansvarar för.

Vilken dag dina sopor töms beror på var i kommunen du bor och hur ofta dina sopor töms. För att få reda på din tömningsdag kontaktar du Väsby Direkt 08 - 590 970 00, tryckval 4 eller vasbydirekt@upplandsvasby.se.

Du som bor i enbostadshus väljer vilket avfallsabonnemang du vill ha. Att ha ett abonnemang innebär att du betalar för ett visst antal hämtningar per år. Ju mer du sorterar, desto färre hämtningar behöver du. Ju färre hämtningar du har desto billigare blir det. Vill du ändra abonnemang kontaktar du Väsby direkt, 08 - 590 970 00, tryckval 4.

Varje eller varannan vecka

I enbostadshus kan du välja att få ditt restavfall hämtat varje eller varannan vecka. Har du matavfallsinsamling kan du även få hämtning var fjärde eller var åttonde vecka.

 

Har du frågor om ditt abonnemang, vill anmäla att dina sopor inte blivit tömda eller beställa en extra tömning, kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt 08 - 590 970 00, tryckval 4.

Gemensamma soptunnor med din granne

Har du lite sopor kan du dela soptunna med din granne. Ni kan också ha gemensam tunna för matavfall.

Om du idag har hämtning av ditt restavfall varje vecka så har du en årskostnad på 3070 kr/år.

Om du lägger till matavfallsinsamling som hämtas varannan vecka så blir din årskostnad istället 2785 kr/år.

När du börjar sortera ut ditt matavfall kan du oftast minska hur ofta ditt restavfall hämtas. Då blir din årskostnad 2005 kr/år, det vill säga 1065 kr billigare per år än det ursprungliga abonnemanget

Restavfall och matavfall hämtas en gång i veckan. Det går att få hämtning fler dagar i veckan mot en tilläggsavgift, men då måste fastighetsägaren beställa det.

I det här exemplet har vi räknat på en förening med 10 hushåll och 2 st 660 liters-kärl för restavfall som hämtas 1 gång i veckan. Utan matavfallsinsamling har föreningen en årskostnad på 22 880 kr/år.

Om föreningen lägger till 1 matavfallskärl som hämtas 1 gång i veckan så blir årskostnaden istället 14 310 kr/år, det vill säga 8 570 kr billigare per år än det ursprungliga abonnemanget.

Sophämtning sker varannan vecka under perioden 1 maj till 31 oktober. Vill du ha sophämtning på annan tid, kan du beställa det mot avgift via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, 08 - 590 970 00, tryckval 4.

Till grovavfall räknas skrymmande restavfall, det vill säga sånt som inte får plats i din soptunna.

Du som bor i Upplands Väsby kan alltid lämna ditt grovavfall gratis på återvinningscentralen i Smedby och på den mobila återvinningscentralen.

Information om beställning av storsäckar

Information om hyra av container

Har du bara lite sopor eller inte kommer använda din bostad på tre sammanhängande månader kan du ansöka om att få dispens från sophämtningen. Du kan också ansöka om att få längre mellan dina sophämtningar om du har en anmäld hemkompost. Din ansökan prövas av miljönämnden.

Du behöver inte ansöka om längre hämtintervall av dina sopor om du har matavfallsinsamling minst varannan vecka. För handläggning av din ansökan tar kommunen ut en fast avgift enligt årets taxa.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områdelänk till annan webbplats

Information om dispenser för sophämtning

Senast uppdaterad: 30 oktober 2018
Bygga, bo och miljö