Avgifter och regler, abonnemang

Kostnaden för din sophämtning är uppdelad i en grundavgift och en hämtningsavgift. Om du bor i enbostadshus får du en faktura varje kvartal. Om du bor i flerbostadshus ingår oftast sophämtningen i din hyra eller bostadsrättsavgift.

Bor du i enbostadshus väljer du själv om du vill ha dina sopor hämtade varje, varannan eller var fjärde vecka. Bor du i flerbostadshus töms hushållssopor och matavfall minst en gång i veckan.

Sophämtning i Upplands Väsby 2017

Grundavgiften

I grundavgiften ingår:

  • Tillgång till alla SÖRABs återvinningscentraler och den mobila återvinningscentralen.
  • Insamling av elavfall och farligt avfall i Röda boxen om du bor i enbostadshus.
  • Tillgång till insamling av elavfall och farligt avfall i ditt soprum (om din fastighetsägare väljer att ha det).
  • Separata soptunnor för hushållssopor och matavfall.
  • Påsar och påshållare för matavfall.

Bor du i grupphusområde eller samfällighet som har gemensam sophämtning betalar ni samma grundavgift som flerfamiljshus.

Hämtningsavgiften = avgiften för sophämtningen

Hämtningsavgiften är kostnaden för hämtningen och behandlingen av hushållssopor och matavfall. Hur mycket du betalar beror på vilken typ av soptunna du har och hur ofta den töms.

Avfallstaxa för 2017

Varje kommun är enligt lag skyldig att ha en renhållningsordning. I Upplands Väsby består den av två delar: de lokala avfallsföreskrifterna och avfallsplanen.

Avfallsföreskrifterna beskriver hur ditt avfall ska hanteras

Här beskrivs hur avfallet ska hanteras och tas om hand i Upplands Väsby. Till avfallsföreskrifterna hör också tillämpningsanvisningar. De innehåller förtydliganden, kompletteringar och kommentarer till föreskrifterna.

Avfallsföreskrifter

Bilaga till avfallsföreskrifter

Tillämpningsanvisningar

Avfallsplanen sätter upp mål för hur hanteringen av avfall ska se ut

Avfallsplanen sätter upp mål för avfallshanteringen fram till år 2020. Vägledande för planen är att avfallshanteringen i SÖRAB-kommunerna år 2020 ska vara en del av ett hållbart samhälle där människan står i centrum. Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem.

Information om avfallsplanen på SÖRAB:s webbplatslänk till annan webbplats

Att ha ett abonnemang innebär att du betalar för ett visst antal hämtningar per år. Du väljer om du vill ha dina sopor hämtade varje eller varannan vecka. Har du matavfallsinsamling kan du få hushållssoporna hämtade var fjärde eller var åttonde vecka. Matavfallet hämtas varje eller varannan vecka.

De vanligaste abonnemangen är (priser gäller 2017):

  • Hämtning av både hushållssopor och matavfall varannan vecka, 1820 kronor per år.
  • Hämtning hushållssopor varannan vecka, matavfall varje vecka, 2535 kronor per år.
  • Hämtning av hushållssopor var fjärde vecka, matavfall varannan vecka, 1430 kronor per år.
  • Hämtning av både hushållssopor och matavfall varje vecka, 3255 kronor per år.

Du får färre hämtningar ju mer matavfall och förpackningar du sorterar ut ur dina hushållssopor.

Avfallstaxa för 2017

Har du frågor om ditt abonnemang, vill anmäla att dina sopor inte blivit hämtade eller beställa en extra tömning, kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, tryckval 4.

Bygga, bo och miljö