Avgifter och regler, abonnemang

Från och med 1 januari 2018 är det ny avfallstaxa i Upplands Väsby. En skillnad är att vi höjer rabatten för er som har matavfallsinsamling ytterligare.

För dig som bor i enbostadshus betyder det att du får en lägre årsavgift om du har matavfallsinsamling varannan vecka än om du inte har det.

Vi har också gjort det enklare för dig att dela matavfallskärl med dina grannar om du bara har lite matavfall. Den största förändringen är att du nu får full rabatt även när du delar matavfallskärl med en granne eller flera.

Årskostnad för sophämtning i Upplands Väsby 2018

Hämtning av restavfall

Årskostnad UTAN matavfallsinsamling

Årskostnad MED matavfallsinsamling varannan vecka

Varje vecka

3070 kr/år

2785 kr/år

Varannan vecka

2290 kr/år

2005 kr/år

Var fjärde vecka

1900 kr/år

1615 kr/år

Om du idag har hämtning av ditt restavfall varje vecka så har du en årskostnad på 3070 kr/år.

Om du lägger till matavfallsinsamling som hämtas varannan vecka så blir din årskostnad istället 2785 kr/år.

När du börjar sortera ut ditt matavfall kan du oftast minska hur ofta ditt restavfall hämtas. Då blir din årskostnad 2005 kr/år, det vill säga 1065 kr billigare per år än det ursprungliga abonnemanget

I det här exemplet har vi räknat på en förening med 10 hushåll och 2 st 660 liters-kärl för restavfall som hämtas 1 gång i veckan. Utan matavfallsinsamling har föreningen en årskostnad på 22 880 kr/år.

Om föreningen lägger till 1 matavfallskärl som hämtas 1 gång i veckan så blir årskostnaden istället 14 310 kr/år, det vill säga 8 570 kr billigare per år än det ursprungliga abonnemanget.

Grundavgiften

I grundavgiften ingår:

 • Tillgång till alla SÖRABs återvinningscentraler och den mobila återvinningscentralen.
 • Insamling av elavfall och farligt avfall i Röda boxen om du bor i enbostadshus.
 • Tillgång till insamling av elavfall och farligt avfall i ditt soprum (om din fastighetsägare väljer att ha det).
 • Separata soptunnor för hushållssopor och matavfall.
 • Påsar och påshållare för matavfall.

Bor du i grupphusområde eller samfällighet som har gemensam sophämtning betalar ni samma grundavgift som flerfamiljshus.

Hämtningsavgiften = avgiften för sophämtningen

Hämtningsavgiften är kostnaden för hämtningen och behandlingen av hushållssopor och matavfall. Hur mycket du betalar beror på vilken typ av soptunna du har och hur ofta den töms.

Varje kommun är enligt lag skyldig att ha en renhållningsordning. I Upplands Väsby består den av två delar: de lokala avfallsföreskrifterna och avfallsplanen.

Avfallsföreskrifterna beskriver hur ditt avfall ska hanteras

Här beskrivs hur avfallet ska hanteras och tas om hand i Upplands Väsby. Till avfallsföreskrifterna hör också tillämpningsanvisningar. De innehåller förtydliganden, kompletteringar och kommentarer till föreskrifterna.

Avfallsföreskrifter

Bilaga till avfallsföreskrifter

Tillämpningsanvisningar

Avfallsplanen sätter upp mål för hur hanteringen av avfall ska se ut

Avfallsplanen sätter upp mål för avfallshanteringen fram till år 2020. Vägledande för planen är att avfallshanteringen i SÖRAB-kommunerna år 2020 ska vara en del av ett hållbart samhälle där människan står i centrum. Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem.

Information om avfallsplanen på SÖRAB:s webbplatslänk till annan webbplats

Det här är de vanligaste abonnemangen för enbostadshus:

 • Matavfall varannan vecka, restavfall var fjärde vecka 1615 kr/år.
 • Både matavfall och restavfall hämtade varannan vecka 2005 kr/år.
 • Matavfall hämtat varannan vecka, restavfall varje vecka 2785 kr/år.
 • Både matavfall och restavfall hämtade varje vecka 3500 kr/år.
 • Endast restavfall varannan vecka 2290 kr/år.
 • Endast restavfall varje vecka 3070 kr/år.

Ju mer matavfall och förpackningar du sorterar ut ur din soppåse, desto färre hämtningar av restavfallet behöver du.

Har du frågor om ditt abonnemang, vill anmäla att dina sopor inte blivit hämtade eller beställa en extra hämtning, kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt 08 - 590 970 00, tryckval 4.

Senast uppdaterad: 24 juli 2018
Bygga, bo och miljö