• Startsida
  • / Upprustningen av Himmelsgränd fortsätter
Pågående arbete

Upprustningen av Himmelsgränd fortsätter

Syftet med arbetena på Himmelsgränd är att göra gränden till en tryggare och mer modern plats. Upprustningen började sensommaren 2019 och hade uppehåll under vintermånaderna.

Under våren och sommaren kommer ytan norr om Riksbyggens hus upp till centrumparkeringen, infarten från Dragonvägen och busshållplatsen att göras klara. Delar av asfalten byts ut mot plattor, ny asfalt läggs och planteringar anläggs.

Infarten från Dragonvägen till Drabantgatan ska också byggas om. Arbeten ska även utföras i korsningen Drabantgatan/Himmelsstråket, där sänks kantstenen och byts delvis ut. Mindre arbeten kommer också att utföras längs Dragonvägen mellan infarterna till Drabantgatan och Himmelsgränd.

Karta med röda markeringar där arbeten utförs.

Arbetena sker i olika etapper som beräknas vara klara under sommaren 2020.

Läs mer om projektet på Fyrklöverns webbplats

Senast uppdaterad: 16 juni 2020